Thursday, September 30, 2010

കടൽ

പാദങ്ങളില്ലാത്തവർ
പാദരക്ഷകളെയോർത്ത്
കരയാറില്ല
വെളിച്ചം നഷ്ടമായ
മനസ്സുമായൊഴുകുന്ന പുഴയോട്
വെളിച്ചമെവിടെ
എന്ന് ചോദിക്കാനാവില്ല
പാദങ്ങളിൽ പൊടിപടരാതെ
രാജവീഥികളിൽ
രഥങ്ങളിൽ സ്തുതിപാഠകരുടെ
പാദരക്ഷകളിലെ
നിറപ്പകിട്ടുമായൊഴുകുന്ന
പുതിയ ചായക്കൂട്ടുകളെ
നിങ്ങളറിയുക
പ്രകൃതിയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത
നിറങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ
കടൽ

Monday, September 27, 2010

ARE YOU POLITICALLY POLITE

ARE YOU POLITICALLY POLITE???? OR NATURALLY
 
What is politeness? A word distinguishes a dignified human from the rest. But are you naturally polite or artificially polite?. It is a fact that most of the people we see around in this world are artificially polite. And rarely, very rarely  we find a class of humans who are naturally polite. Politeness is an artificial weapon for a few to carry with them to create an aura around them and in their brains they hide their most prominant impolite real self. They operate on that self and to the outer world they show case their artificial outer polite self. It is very difficult to ordinary human beings to identify them and once we identify them we realize how impolite their mind is. In general all of us are polite but when you attack other humans for years with your power and influences you will not have the right to expect a polite behavious from the ones you humliated..We can easly  call artificial politeness as cut throat political politeness At times the person whom you humiliated for long may react you in the same way to you tell you that what exactly you have done to make you realize that politeness is not an artificial commodity to apply on your face like a facemask. Such artificial politeness is such that will fall layer by layer in one splash of rain and God can easily identify the difference between natural politeness and artificial politeness. Only natural politeness helps a person to be great human in the long run. The mask of artificial polititeness fall apart in between without even your knowledge. I prefer to be naturally polite and I don’t think I need to be artificially polite to get a crowd in front of me to always praise me. May be I am naturally polite and politically impolite.

Friday, September 24, 2010

O N V AND JNANPITH


എങ്കിലുമിന്നിനിപ്പാടാതെ വയ്യയീ
മംഗലസോപാനസന്നിധിയിൽ സാമ-
സംഗീതമായ് ഞാനലിയട്ടെ! ഹർഷാശ്രു
ഗംഗയായ് വീണൊഴുകട്ടെ! പാടട്ടെ ഞാൻ....

Congratulations to our own poet O N V Kurup and noted Urdu poet Akhlaq Khan Shahryar for their Jnanpith- country's highest literary honour  He needs no introduction as his poems speak for him in volumes. Great News

ചിതയിൽ നിന്നുഞാനുയർത്തെഴുനേൽക്കും
ചിറകുകൾ പൂ പോൽ വിടർത്തെഴുനേൽക്കും
(ONV)


Ottaplavil Neelakandan Velu Kurup (Malayalam: ഒറ്റപ്ലാവില് നീലകണ്ഠന് വേലു കുറുപ്പ്) is a famous Malayalam poet and lyricist from Kerala, India, who won Jnanpith Award,the highest literary award in India for the year 2007. He is acknowledged by the people of Kerala as one of the greatest living poets in India. O. N. V. Kurup is also a lyricist in Malayalam cinema. He received the Padmashri Award from the Government of India in 1998. In 2007 he was bestowed an Honorary Doctorate by University of Kerala, Trivandrum. He is also called O. N. V., without the surname. O. N. V. is known for his leftist leaning.[1] He was the Left Democratic Front (LDF) candidate in the Thiruvananthapuram constituency for the Lok-Sabha elections in 1989.[2]

N. V. Kurup was born to O. N. Krishna Kurup and K. Lakshmikutty Amma, on May 27, 1931 at Chavara, Kollam in Kerala.[citation needed] He lost his father when he was eight. His childhood days were spent in the village where he attended the public 'Government School, Chavara'. After graduating with a bachelor's degree in Economics from SN College, Kollam, he moved to Thiruvananthapuram city (Trivandrum) where he joined Travancore University (now Kerala University) and pursued Master of Arts (postgraduate) in Malayalam literature.

O. N. V. was a lecturer at Maharajas College - Ernakulam, University College - Trivandrum, Arts and Science College - Kozhikode, and Brennen College - Thalassery. He joined Government Women's College - Trivandrum as the Head of Malayalam Department. He was also a visiting professor at Calicut University. He retired from service in 1986.[3] o.n.v. Kurup has got 2007's Njana Peedam Award on 24 September 2010.

He is now settled in Vazhuthacaud in Thiruvanathapuram, with his wife Sarojini, son Rajeev, and daughter Mayadevi.

[edit] Poetry

O. N. V.'s first published poem was 'Munnottu' (Forward) which appeared in a local weekly in 1946.[4] His first poetry collection named Porutunna Soundaryam, came out in 1949. He published a book named Dahikunna Panapatram (The Thirsty Chalice) which was a collection of his early poems during 1946-1956.[5]


 Poetic works
List of Poetry by O. N. V.
# Name Translation in English Year of Publishing
1 Dahikunna Panapatram The Thirsty Chalice1956
2 Marubhumi The Desert
3 Neelakkannukal Blue Eyes
4 Mayil Peeli Peacock Feather 1964
5 Oru Thulli Velicham One Drop of Light
6 Agni Shalabhangal Fire Moths 1971
7 Aksharam The Letter 1974
8 Karutha Pakshiyude Pattu Song of a Black Bird 1977
9 Uppu The Salt 1980
10 Bhumikku Oru Charama Geetam A Dirge to the Earth 1984
11 Shaarngka Pakshikal 1987
12 Mrigaya Hunting 1990
13 Thonnyaksharangal Nonsense Letters 1989
14 Aparahnam Afternoon 1991
15 Ujjayini Ujjain1994
16 Veruthe Gratis (For Nothing)
17 Swayamvaram Swayamvara1995
18 Bhairavante Thudi Drum of Bhairavan
19 Oyenviyude Ganangal * Songs of O. N. V.
20 Valappottukal ** Pieces of Bangle
*Collection of 1500 songs. **Poems for children
 Prose list
List of Prose by O. N. V.
List of Prose by O. N. V.
Name Translation in English Year of Publishing
1 Kavitayile Samantara Rekhakal Parallel Lines in Poetry
2 Kavitayile Pratisandhikal Crisis in Poetry
3 Ezhuthachan - Oru Padanam Ezhuthachan - A Study
4 Patheyam Food carried
5 Kalpanikam Imaginative
6 Pushkin - Swatantrya Bodhatinte Durantagatha
 Awards from State / Central Governments
O. N. V. has won two major awards from the Kerala State and two from the Indian government
• 2007 - Jnanpith Award Annonced on 24th September 2010
• 1998 - Padma Shri
• 1982 - Vayalar Award for Uppu
• 1975 - Kendra Sahitya Academy Award Malayalam for Aksharam
• 1971 - Kerala Sahithya Academy Award for Agni Salabhangal
 National Film Awards
• 1989 - Best Lyricist - Vaishali
 Kerala State Film Awards
He won the Kerala State film awards for the Best Lyricist thirteen times:
• 2008 - Best Lyricist (Film - Gulmohar)
• 1990 - Best Lyricist (Film - Radha Madhavam)
• 1989 - Best Lyricist (Film - Oru Sayahnathinte Swapnathil, Purappadu)
• 1988 - Best Lyricist (Film - Vaishali)
• 1987 - Best Lyricist (Film - Manivathoorile Ayiram Sivarathrikal)
• 1986 - Best Lyricist (Film - Nakhashathangal)
• 1984 - Best Lyricist (Film - Aksharangal, Ethiripoove Chuvannapoove)
• 1983 - Best Lyricist (Film - Adaminte Variyellu)
• 1980 - Best Lyricist (Film - Yagam, Ammayum Makkalum)
• 1979 - Best Lyricist (Film - Ulkkadal)
• 1977 - Best Lyricist (Film - Madanolsavam)
• 1976 - Best Lyricist (Film - Aalinganam)
• 1973 - Best Lyricist (Film - Swapna Nadanam)
Asianet Film Awards
• 2001 - Best Lyricist Award -Meghamalhar
• 2002 - Best Lyricist Award -Ente Hridayatinte Udama
 Other awards and recognition
• 1981 - Soviet Land Nehru Award for Uppu (A noted poetic work of Dr. Kurup
• 1982 - Vayalar Rama Varma Award for Uppu
• 2007 - Honorary Doctorate (honoris causa) by University of Kerala
• 2008 - Ezhuthachan Award
• 2009 - Ramashramam Trust Award
 Positions Held
ONV has served and headed various office of state and central government organisations. Notably:


1. Executive Member, Executive Board of the Sahitya Akademi, New Delhi from 1982-86.
2. Chairman, Kerala Kalamandalam - the State Akademi of Classical performing Arts(1996).
3. Fellow of the Kerala Sahitya Academy in 1999.


He also has been the part of various delegation at international events. Some of the notable among them being:


1. Visited USSR as member of an Indian Writers Delegation to participate in the 150th birth anniversary of Leo Tolstoy.
2. Represented India in the Struga Poetry Evenings, Yugoslavia (1987)
3. Attended CISAC Asian Conference in Singapore(1990).
4. Visited USA to participate in FOKANA Conference(1993).
5. Visited USA to inaugurate literary seminar in Kerala Centre, New York (1995).
6. Presented poems on Beethoven and Mozart in the Department of German, University of Bonn.
7. Indian delegate to the CISAC World Conference held in Berlin (1998).
1.  "O.N.V. Kurup honoured". The Hindu. September 21, 2006. http://www.hindu.com/2006/09/21/stories/2006092101590200.htm. Retrieved 2009-03-19.
3. O. N. V. Kurup Kerala Tourism
4. Poetry for the soul
5. Authors and their works
6. Literary Awards PRD, Govt. of Kerala
7. wards for O. N. V. Dept. of Tourism, Kerala
8 "D.Litt for ONV". http://www.keralauniversity.edu/universityherald/herald_june2007.pdf.

Monday, September 20, 2010

നെയ്ത്തുശാല

നെയ്ത്തുശാല

അവൻ കെട്ടിയ എട്ടുകാലിവലകൾ
എന്റെ ഭൂമിയുടെ രക്തമൂറ്റിക്കുടിച്ചു
എന്നിട്ടും അവനു തൃപ്തി വന്നില്ല
അവന്റെ സ്തുതിപാലകരും നെയ്തു
അനേകം വലകൾ
അവനു മതിയായില്ല.
മഷിതുള്ളികളും
പണിതു കുരുക്കു വലകൾ
വലകളനേകം നെയ്ത
അവനൊടുവിൽ ഒരു
ചായക്കോപ്പയിൽ ചെന്നുവീണു
അവിടെ മുങ്ങിതാഴുമ്പോഴും
അവന്റെ മനസ്സിൽ
ഭൂമിയെ കുരുക്കാനുള്ള
പുതിയ വലയെങ്ങനെ
പണിയുമെന്ന
മഹാവ്യാധിയായിരുന്നു
അവനെന്തിന്റെ കേട്
ഞാനെന്റെ ഭൂമിയോടു ചോദിച്ചു
എന്റെ ഭൂമിയെന്നോടു പറയുന്നു
അവന്റെ ഹൃദയം
വലയങ്ങളുടെ നെയ്ത്തുശാല...

Sunday, September 19, 2010

INDIA IS A DEMOCRACY FOR THE PEOPLE ?????????

INDIA IS A DEMOCRACY FOR THE PEOPLE BY THE PEOPLE(ONLY A CONSTITUTIONAL CLAUSE)

I find it very interesting to receive IX stock reports regularly on my cell phone. Who the real winner and who the real loser? I tell the message server straight that Indian Democracy is the loser. What do we experience with our blank democracy of the people by the people for the people; let me excuse myself  for the people or for the power holders. Yes it is true; Indian Democracy belongs to  power holders not for the people. Our leaders we elect  work only  for their own family members and not for the people. Let us see the example of an MP we elected from God’s own country. When 80% of Indian population is in utter poverty he allotted Rs.70 Crores of share to a beautician- his girl friend – girl friend (not a teenager claims are there that one belongs to a defence family-shame such a woman volunteered to loot from a league). The donor had a dignitary status and instead of thinking of 80% of poor in this country he preferred to offer Rs.70 Crores to make his life beautiful in Salons.

And after the entire drama instead of correcting his mistake he went own liberally splashing that Rs.70 Crores in front of Indian Public to have a grand mega wedding to laugh at our Democracy on its very existence. News papers publish their great achievement in front columns to show how Indian Democracy  is(for the people) and how a winner can be produced. (They got their share from this Rs.70 Crore). What a tremendous achievement. After all this country belongs to Teflon coated politicians. And Rs.70 Crores is more than enough for you to place your pictures in newspaper to do more publicity stunts. India is a Democracy for the people by the people of politicians and power holds. In addition to that a kind third degree publicity ads oh really who do we imprison criminals? Give pardon to all criminals of this country as they all got flaws and their wives will accept them and do favours to them; great that is enough. Who cares for the people of India. The first important lesson you should learn is that rules are same for all. Rules will not change for a beautician or a dignitary or for any class of people. You have tried to loot from a league and used that money in publicity stunts in front of your elected people. You did not win but lost miserably. Winners really need no publicity stunts.

What do you think now ? For the people by the people... constiutional clauses to discuss only during elections..

Thursday, September 16, 2010

യവനിക

 യവനിക

അവനാകെ ദേഷ്യം. വളരെയധികം മുൻകരുതലുകളെടുത്തു ഈ പ്രാവശ്യം. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഈ വട്ടം നീ ജയിക്കും. ഞങ്ങൾ നിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ദേഷ്യം കൂടുമ്പോൾ അവൻ ശബ്ദമുയർത്തില്ല, ചിരിക്കും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരോട് ആർക്കും ദേഷ്യം വരില്ല. അതാണവന്റെ  ചെറിയ വിജയരഹസ്യം. എന്നിട്ടും ഇപ്രാവശ്യവും. സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോൾ ആകെ ഒരങ്കലാപ്പ്.റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത നാടകം അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു. കണ്ടവരൊക്കെ കൈയടിച്ചു പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചു.


എത്ര നല്ല അഭിനയം. എത്ര നല്ല അവതരണം. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രാത്രിയിൽ ഇത്ര നല്ല ഒരു നാടകം കാണാൻ കഴിഞ്ഞവർ സന്തോഷിച്ചു.അതൊരു തരംഗമായി കടലിൽ വന്നലയടിക്കുമെന്നവൻ കരുതി. ചക്രവാളങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുമെന്നും, ലോകഗതി നയിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്ക കണ്ടത്ഭുതം കൂറുമെന്നും അവൻ കരുതി.

അവന്റെ അഭിനയചാതുര്യത്തെ ലോകം വാനോളം പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഭൂമിയുടെ ശബ്ദം എന്ന വാരാന്ത്യപതിപ്പൽ ഒരവലോകനം.

പക്ഷെ അതിൽ നിറയെ നാടു ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ, ഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ട ഭാരതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളായിരുന്നു.

അഭിനയം ജീവനോപായത്തിനുള്ള ഒരു കല മാത്രമാണെന്ന് അവനന്നറിഞ്ഞു. യവനിക നീക്കി പുറത്തേയ്ക്കൊഴുകുന്ന അഭിനയം

IMAGES

IMAGES

A pleasant day and it rained all over in Bangalore. 

September 16, 2010
We sat across our study table around 10.30 pm to take decision on a few serious matters and we have decided:.  

We- my sisi Gayatri & Gouri with all our heart decided to help Media . From this very moment our service to them will be like that of one NGO as our respect level to all of them flow down now like a river and roar like an ocean. As a policy strategy our decision is that we buy one news paper a day. No monthly or yearly subscription as we want all monopolist kings of media should get a part of our subscription money as they all do a lot of social service like they promote/demote leagues,  schemes and the most appreciable of late was their liberal aid to UN to generate funds against disasters. And their Ad Team really struggle these days in total confusion with no focus. Columnists like Khushwant Singh shows signs of frustration as he failed on a mission he thought would be successful and now bangs his head on each word he writes. He needs a few designer words that only we readers can gift. It is a happy feeling that like UN Aid if we could give a few ink drops for them to subside their substantiate hunger for assignment of a kind as nothing digest in their ink stained bellies except paper pulp. We have taken this decision and if they draw black lines on our networks with ink marks we will form a corpus fund to aid them like the same way how UN generates funds for various disasters.

What a pleasant day to begin. It rained all over in Bangalore. A good feeling indeed…

Tuesday, September 14, 2010

ദേവീമാഹാത്മ്യം

ദേവീമാഹാത്മ്യം

അമ്മയുടെ ഓർമയുണർത്തുന്ന പുസ്തകശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ദേവീമാഹാത്മ്യം കിട്ടി. അതിനുള്ളിൽ നാലകത്തെ ദേവിയ്ക്കായി ഉത്സവത്തിനായി അമ്മ കരുതിയ കുറെ രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ തുണ്ടുകടലാസുകളും


പഴയ കണക്കുചീട്ടുകൾ.

മോഹൻ കടയിൽ -500 രൂപ

ഭവാനി 25 രൂപ

കുട്ടൻ അർച്ചന 200 രൂപമോഹന്റെ കടയിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അമ്മ വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. മോഹൻ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ വയസ്സിലെ അഛനമ്മമാർ നഷടമായി സ്വപ്രയത്നത്താൽ ഉയർന്ന ആൾ.വെളുത്തേടം ഭവാനി അലക്കുകാരിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെയൊക്ക മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി ഇസ്തിരിയിടുക.വസ്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്പം അലക്കുകാരം അവർ  നീറ്റിച്ചു. അവരുടെ മകൻ ഒരു രാഷ്ടീയക്കാരന്റെ കാർ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ പത്രാസ് അവർ ഇടയ്ക്കിടെ കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പഴയ സാരിയൊക്കി അവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തുലാവർക്ഷമഴയിൽ ആറ്റിൽ വസ്ത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭവാനി തലചുറ്റി ആറ്റിൽ വീണൊഴുകിപ്പോയി. വെളുത്തേടം ഭവാനിയുടെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾ വേദനിച്ചു.

കുട്ടൻ നാലമ്പലത്തിലിരുന്ന് അർച്ചനരസീതുകളെഴുതും.അമ്മയ്ക്കെപ്പോഴും ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റുണ്ടാവും കൈയിൽ; സഹസ്രനാമത്തിൽ തുടങ്ങി ചന്ദനച്ചാർത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നവ.

ദേവീ മാഹത്മ്യത്തിനുള്ളിൽ തെക്കതിലെ ദേവിയ്ക്കുള്ള നിത്യപൂജയുടെ രസീത്.അമ്മയുടെ ഓർമയിൽ ചന്ദനസുഗന്ധമുണ്ട്. തുളസി മണ്ഡപത്തിലെ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശവും...

അത്ഭുതമായി തോന്നിയ കാര്യം തെക്കതിൽ ദേവപ്രശ്നം നടന്നപ്പോഴാണു അമ്മയുടെ ദേവീമാഹാത്മ്യം എന്റെ കൈയിൽ വന്നുചേർന്നത്. അമ്മ ദേവിയ്ക്കായ് ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ കരുതിയ രൂപയെല്ലാം ഞാൻ തെക്കതിലേയ്ക്ക് പോസ്റ്റിലയച്ചു. പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട് ദേവഋണങ്ങൾ നീക്കിവയ്ക്കാൻ പാടില്ല.

Saturday, September 11, 2010

WE DO HAVE MINISTERS - POOR???


There are also poor members — Mamata Banerjee and A.K. Antony

(In terms of Wealth)

 
New Delhi: Folklore may ascribe immeasurable wealth to India's Cabinet Ministers, but going by what they have officially filed – and now made public -- many of them fall way short of the anticipated riches.
 
After reading an article about how rich our elected members there no doubt in our minds why we respect AK Antony from our God’s own country and he gives us hope that Mr. Cleans exist in politics. He is for sure not gone to Parliament to be a fashion model or to make fun on national bird of India or to conquer and ransack people of India and their private life. He is for sure gone to serve this nation.
 
(To the kind attention of DH, we have able ministers from Kerala like Mr. AK Antony and we Indians are not bothered how stylish our ministers look but how dignified they are in their elected post. When you join hand to humiliate others remember how painful when you receive the same back. If you remember at least once in your life you venture not to dip your pen in ink to feather out national birds for DH mark sheets. If you get ultimate happiness in silly missions continue the same and no one in this world can stop you until God interferes.)
 
Good to hear that Mr.AK Antony has only asset worth 1 lakh and we are sure his worth is many million worth than stylish ministers who love to be in publicity stunts at the cost of this India.

Thursday, September 2, 2010

അക്ഷരങ്ങൾ


നിരക്ഷര സൂത്രധാരൻ
തിരക്കിലാണിപ്പോൾ
അക്ഷരമറിയാത്ത ഒരു
നിരക്ഷരന്റെ പിന്നാലെ
സൂക്ഷദർശിനിയുമായലയുന്ന
അക്ഷരജ്ഞാനി
അയാൾ തിരക്കിലാണിപ്പോൾ
വലിയ തിരക്ക്
ഭൂമിയുടെ
വരികൾക്കനുബന്ധമെഴുതിയെഴുതി,
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ അന്തരാത്മാവിനെ
തേടി തേടി ആകെ വശം കെട്ട്
കാടും മലയും കയറിയലയുന്നു
അക്ഷരമറിയുന്ന നിരക്ഷരൻ...
തിരക്കിലാണിപ്പോൾ
വലിയ തിരക്ക്