Wednesday, April 20, 2011

ശംഖുകളെഴുതും കഥ


കാലമിനി ആദർശത്തെപ്പറ്റിയെന്തെഴുതും
ഒരു ചെറിയമുറിപ്പാടിലൂടെയതൊരു
പുഴപോലെയൊഴുകി മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു..
ഒരിക്കൽ
അത്യാഗ്രഹമരുതെന്നൊക്കൊ
ഭൂമിയെയുപദേശിച്ചിരുന്നു
ഇനിയിപ്പോഴതുമാവില്ല
പ്രപഞ്ചത്തിനരികിലെ
ഹരിതവനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിനടക്കുമ്പോൾ
മഷിപ്പാത്രങ്ങളിൽ നിറയുന്നു
കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെയന്ത്യമെന്നോണം
രുധിരം..
മഹാസാഗരമേറിവന്ന
ശംഖുകളെഴുതും കഥയെങ്ങെനെ
വാഗ്ദോരിണിയാവും
അതിനുള്ളിൽ കടലൊഴുകുന്ന
ശ്രുതികേൾക്കുന്നില്ലേ?
അതിരുകൾക്കരികിലിരുന്ന്
അയൽതീരങ്ങളിലെയ്ക്കൊളിനോക്കിയ
നിമിഷങ്ങളിലെങ്കിലും
നിങ്ങളൊരു മനോഹരമായ
കടൽശംഖിനെയോർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ
നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്തുലയും
ആകാശത്തെയോർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ...
അതെങ്ങെനെ
കണ്ണിലിരുട്ടും പൂശി നടക്കുമ്പോൾ
പലതും കാണാനായിയെന്നുവരില്ല..
കാണാതെ പോകുന്നതിലൂടെ
കാലവും രഥമേറി നീങ്ങും
പിന്നെയവിടെയവശേഷിക്കുക
പൂഴിമണ്ണുമാത്രമാവും..
ഇനിയിപ്പോൾ ആദർശത്തെപ്പറ്റിയെഴുതേണ്ടതില്ല
ആലങ്കാരികമായ
ആടയാഭരണങ്ങളെപ്പറ്റിയുമെഴുതേണ്ടതില്ല
എഴുതാനൊന്നും ബാക്കിയില്ലാതാവുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ പല്ലക്കേറി വരുമെന്നറിയാം
തർജിമപുസ്തകങ്ങൾ തേടിയെടുത്ത്
എല്ലാറ്റിനെയും ചേർത്തുവച്ചൊരു
വട്ടപ്പൂജ്യത്തിലാക്കിയാഹളാദിച്ചാലും...
കണ്ണിലിരുട്ടും പൂശി നടക്കുമ്പോൾ
പൂജ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനേ നിങ്ങൾക്കാവൂ...
അതിനിടയിൽ
ശംഖുകളുമെഴുതിയേക്കാം
കടലിന്റെ കഥകൾ
അതിനു നിങ്ങളെന്തിനു നീരസപ്പെടണം?
ശംഖുകളിലൂടെ
കടലൊഴുകുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ
എത്ര ഭംഗിയാണതിനെന്ന്
പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ....

Monday, April 18, 2011

അതേനിറം തന്നെയിന്നുമാവെയിൽനാളങ്ങൾക്ക്


അതേനിറം തന്നെയിന്നുമാവെയിൽനാളങ്ങൾക്ക്.
അതിനൊരുമാറ്റവുമില്ലയെന്നതതിശയകരം!
സ്വർഗവാതിലുകളെയളക്കാനാരോയൊരിക്കൽ
പൊന്നളന്നിട്ടു ഒരു തുലാസിൽ
ആ പൊന്നൊരു പഞ്ഞിതുണ്ടുപോലെ
പറന്നകന്നു..
ഇരുണ്ടു വെളുക്കും നദീതീരത്തിന്റെ
കഥകൾ കേട്ടുറക്കം മതിയായിരിക്കുന്നു..
പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച പൊൻകിഴികളിലൂടെ
സൂര്യവെളിച്ചം മായുന്നതും
കാലമതുരച്ചു മിനുക്കുന്നതും കണ്ടിരിക്കുന്നു..
ചെയ്തുകൂട്ടിയോരബദ്ധങ്ങളെയതിവിദഗ്ദമായ്
ഉരച്ചുതേച്ചുമിനുക്കിയൊരു
വെള്ളാരംകല്ലാക്കിമാറ്റിയിരിക്കുന്നു പുഴ.
കടലിലൊഴുകിയൊഴുകി കൈയിലെത്തിയ
ശംഖിലിപ്പോൾ കടലിന്റെ സ്പന്ദനതാളം മാത്രം
മഹനീയമായതൊക്ക
നിങ്ങളുടേതെന്നവകാശവാദമെമെഴുതി
സൂക്ഷിച്ചോളുക...
കടൽത്തീരംകടന്നുവന്ന
ശംഖുമാത്രം മതിയാവുമിവിടെ..
അതിലുള്ള ഹൃദ്സ്പന്ദനങ്ങളെയിനിയെങ്കിലും
തുലാസിലിട്ടളക്കാതിരുന്നാലും... .

അതെന്തന്നറിയാനായ്


ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ
നോവിക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്ത
ഒന്നായിരുന്നു എന്റെയാത്മാവ്
വിരലുകൾ, വാക്കുകൾ,
ഹൃദയം, മനസ്സ്
പക്ഷെ അവയൊന്നുമിപ്പോളടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല
ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയവയൊന്നും
ഒരാളെ നോവിക്കാനൊരു ഭാഷ തേടുകയുമില്ല
സഹായിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന
എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന്
വേറിട്ടൊരു ഭാഷയുയർന്നെങ്കിൽ
അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ടാവാം
അതെന്തന്നറിയാനായ്
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളിലേയ്ക്കൊന്നു
നോക്കിയാൽ മതിയാവും
നയതന്ത്രത്തിന്റെ നനഞ്ഞ
വിറകുകൊള്ളികളിപ്പോഴുമവിടെ
പുകഞ്ഞു നീറ്റുന്നുണ്ടാവാം....

Sunday, April 17, 2011

LETTER TO THULASIDALAM

To
Pisharody Samajam
Thulasidalam Vishu Issue was good except for the cover design that was totally scary for a festive season.

Poem Nila was good.

What Gopan Pazhuvil wrote is not Hasyam but a kind of subsatandard comedy. . . How can he write it is good to have a camera on everyone's head. May be that is Palakkad Trend to install camera on people when someone questions their arrogant might. And anyone who thinks cameras to be installed on others life please let them install one on their mothers'/fathers'/sisters' and wives’ bed room and record it and scare them with dire consequences. There is limit for arrogance and we know dignified people and they think not they are above God.

Thulasidalam is not a magazine aimed at spreading arrogance of Media Houses or of a former Minister. Please do not think that we are all clay heads to sit and listen all those stories which they spread for their own convenience. We know that we are not perfect but at the same time those who point out fingers on others should first think how prefect they are.

I know that all of us got some personal pains and may not be interested in showing them off. When we come to know that we are victimized by power holds we raise our voices because of the kind of mental disturbance it has caused in our lives. I am sure no one will be interested in a group taking advantage of that with arrogant might and power.

A question to Gopan Pazhuvil.. Will you allow an arrogant group to record your wife or father/mother on a spy camera and allow them to watch liberally as the same way you wrote that substandard comedy. Oh! Rules are only for others. Not for you to follow. You steal but others should not, you secretly watch others, but none should question you. What a kind of torture we may have to undergo when we come across with such individuals. And look at them; the way they enjoy their life after doing all these kind of criminal activities. If an ordinary citizen installs a sting lens he can be framed for criminal offence. But a UN diplomat does it the same rules we can change upwards. How great a system we nurture with our bias and prejudice?

Is anyone to question them?? NO... because they are rulers of this country. You cannot stop them; forget questioning. If i tell you a former UN diplomat misused his power with the help of a few of his media friends and installed a sting lens on someone you may think only in this way Oh! He has not installed a sting lens on my sister/wife or mother. If he has done that to someone let that someone suffer.
How true what Justice Krishna Iyer says-The judicature, a sacred instrument with great powers to punish corruption, is itself corrupt. Not a single corrupt judge has been caught or punished. This is same with the power holds of this country. He further adds- Parliament is wasting time and people's money. The Executive multiplies its income by universal corruption and bribery. The rulers of the country did not even know that '2 Crores go to sleep on starving stomachs'.

What he says is correct; our leaders got only time to sting others and loot from leagues.

They are above laws. No one can punish them or they know a way to come out and live their life in great style.

For eg what happened to Kochi IPL. If you go through the facts it is owned by relatives of Harshad Mehta and they all got Swiss Bank Accounts. We cannot talk about Kochi, that is our team; so we sit and blame one AR Raja. No one wants to touch Tata or Ambani because they are rich. So we sit and accuse the less powerful. We don't mind even accusing our great PM or Sonia Gandhi because they did not budge for someone’s requirement. A few media houses squeezed Lalit Modi's blood, who introduced IPL but they do not have any complaints on Sunanda Pushkar who looted Rs.70 crores from IPL Kochin.
I hope Thulasidalam stop publishing substandard literary works like that of Gopan Pazhuvil. At least we should think a 72 year old has gone on fast to fight against the mighty corrupt political world.
Thanking you
Sincerely
 
Ajay Pisharody

Saturday, April 16, 2011

ഒരായുഷ്ക്കാലത്തിന്നോർമ്മയ്ക്കായ്


ഇടയ്ക്കിടെയവർ വരാറുണ്ട്
ഉപദേശിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോഴേ
ഒരു കടലുയർന്നുവരും മനസ്സിൽ
പറയുന്നത് മുഴുവൻ
സ്നേഹമഹത്വത്തെകുറിച്ച്...
ഒരായുഷ്ക്കാലത്തെയൊരു
മൂന്നുവർഷത്തിലാക്കിയൊതുക്കിനികത്തിയതിൽ
നിറയെതട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട അസ്ത്രസഹസ്രങ്ങളുടെ
മുറിപ്പാടുകളോർമ്മയിലുണ്ടിന്നും.
പിന്നെ വാതിലുകളുടച്ചാഘോഷിച്ചുറക്കം
കെടുത്തുമലോസരങ്ങളുടെ കൊടുംഭാരച്ചുമടും
എത്രയോ പാദുകങ്ങളേറി വന്നിരിക്കുന്നു കാലം
മഷിപ്പാടുകളുണക്കി വിളക്കിയ
വിളനിലങ്ങളിലൂടെയോടിയെത്രയോ രഥങ്ങൾ
പിന്നെയതെല്ലാം ചേർത്തുവച്ചൊരു
ചതുരംഗക്കളി
എഴുതാനിരുന്നപേനതുമ്പിനരികിലൊളിപാർത്ത
മിഴികളെ
വാക്കുകളെയെത്രയോനാൾ
കീറിമുറിച്ചളന്നുതൂക്കിനിങ്ങൾ
ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളെ ചാട്ടുളികളിലേറ്റിയില്ലേ
നിഷേധിക്കാനാവുമോ??
ചുരങ്ങൾക്കരികിലെയാൾക്കൂട്ടമല്ലേ
തുൾസിപ്പൂവിതളുകളിലും വിഷമിറ്റിച്ചത്
പിന്നെയിന്നിനിയൊരുപാടൊരുപാട് കഥകൾ
സൗകര്യപൂർവമെഴുതിയിടാം
പണക്കിലുക്കത്തിന്റെ
സ്നേഹമഹത്വത്തെയറിയിക്കാൻ
കാലത്തിനെന്തു തിടുക്കം
അറിഞ്ഞതുമറിയാത്തതുമെഴുതിനിറംമങ്ങിയ
വർത്തമാനകാലത്തിലേയ്ക്ക്
ഇനിയുമെന്തിനെഴുതിയിടണം ചരമഗീതങ്ങൾ..
പലതും കാണുമ്പോൾ
ഒരുപിടി കടലാസുതുണ്ടുകളുടെ
പ്രദർശനപ്പുരയോ സ്നേഹം
എന്നു ചോദിക്കാൻ തോന്നിപ്പോവുന്നു.....
എഴുതുന്ന വിരലുകൾക്കരികിലൊളിപാർത്തിരിക്കും
മനുഷ്യകുലമേ
കിലുങ്ങുന്ന നാണയതുട്ടുകളിലെ
സ്നേഹമഹത്വത്തെക്കുറിച്ചിനിയുമെഴുതാതിരുന്നാലും..
ഒരായുഷ്ക്കാലത്തിന്റെയോർമ്മയിലല്പമെങ്കിലും വെളിച്ചം
നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊഴുകട്ടെ...

Wednesday, April 13, 2011

എല്ലാ ഋതുക്കൾക്കുമുണ്ടാവില്ലേ ഒരോ കഥകൾ


ഇങ്ങോട്ടു ചോദിക്കുന്നതുപോലെ
പലതുമങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാനുമുണ്ട്,
പറയാനുമുണ്ട്..
ഒന്നോർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചാലും
കൊടുക്കൽവാങ്ങലിന്റെ ജ്യാമ്യപത്രികപോലെ
തിരികെയെന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാനായി
നീയൊരാളെയും സഹായിക്കാതിരിക്കുക..
അങ്ങനെയാരോയേകിയ ഒരു ഭാരം
ഇന്ന് ഭൂശിരസ്സിലും വീണിരിക്കുന്നു
നിന്റെ സഹായങ്ങളെല്ലാമിന്നൊരു
കടവായ്പയുടെ രസീതിപോലെയായി
മാറിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ
അതറിയാനാവുന്നതിനാൽ
പറയുന്നുവെന്നറിയുക
ഇങ്ങോട്ടു ചോദിക്കുന്നതുപോലെ
പലതുമങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാനുണ്ട്
പോകുമ്പോഴും നീ പടയേറിയിരുന്നിരുന്നുവല്ലോ
അതാകാം പോയ വഴിയിൽ
മഷിപ്പാടുകൾ എക്സ്/വൈ
രൂപങ്ങളെപ്പറ്റിയെഴുതിയത്
വിവേകത്തിന്റെ
ഉത്തുംഗശൃംഗമെവിടെയന്നറിയിയാനിത്ര
താഴേയ്ക്ക് നോക്കണമെന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ പറയാം
പോകുമ്പോൾ കുറെയേറെ
ഉപദ്രവമിങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ നീ ശ്രമിച്ചത്
ഭൂമി തണുത്തുറഞ്ഞൊരു മഞ്ഞുപാളിയായി
മായാത്തതിനാലല്ലേ
ഇന്നീ സഹായക്കടങ്ങളുടെ വായ്പാരസീതി
കാട്ടി വീണ്ടുമതിൽ നിന്നുവിറ്റുവരവുണ്ടാക്കാൻ
നീ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
സ്നേഹത്തെ തുലാസുകളിറ്റ് തൂക്കി വിൽക്കും
ലോകത്തിനരികിലൊരിക്കൽ ഭൂമി പകച്ചുനിന്നിരുന്നു
ഇന്നങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചമ്പരപ്പൊന്നുമില്ല
ഇങ്ങനെയുമൊരു ലോകമരികിലുണ്ടെന്നറിയാനായി
പക്ഷെ അതിലൂടെ ചോർന്നൊലിച്ചുപോയ
വിശ്വാസത്തിന്റെ നനുത്ത ഒരു ചെപ്പ്
അതൊരിക്കലുമതേ രൂപത്തിൽ
സൂക്ഷിക്കാനാവില്ലിനി
തീരാക്കടങ്ങളുടെ വായ്പാരസീതിപോലെഴുതും
സഹായപത്രികളിലിനിയെങ്കിലും
കൈയൊപ്പുകളേകാതിരിക്കുക
ഇങ്ങോട്ടുപറയുന്നതിനെല്ലാമിവിടെയും
മറുകുറിപ്പുകളുണ്ടാവുമെന്നുമറിയുക..
എല്ലാ ഋതുക്കൾക്കുമുണ്ടാവില്ലേ
ഒരോ കഥകൾ
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനിമ്പമുള്ളതുമല്ലാത്തതുമായ
കഥകൾ.....

Sunday, April 10, 2011

ആരെയാണാവോ പഴിപറയേണ്ടത്


പതാകയേന്തിയ രാജചിഹ്നങ്ങളെ
പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാൻ
നിരാഹാരാമിരിക്കുന്നു ഒരു ഗാന്ധിയൻ
അതിനരികിൽ തന്നെ
കിലുങ്ങുന്ന നാണയതുട്ടുകളിൽ
വീണുമയങ്ങിയവർ
ഗാലറികളിലിരുന്ന്
സന്തോഷിക്കുന്നു
ഗോത്രരക്ഷണത്തിനിറങ്ങിയ
ബിനായക് സെൻ
തീവ്രവാദിയെന്നാരോപിക്കപ്പെട്ട്
ജയിലഴിക്കുള്ളിൽ
വിലങ്ങുകളെയുലക്കാൻ
ജനം രാജവീഥികളേറുന്നു

ആരെയാണാവോ പഴിപറയേണ്ടത്
ഇരുണ്ടു വെളുത്ത കാലത്തെയോ
ഋതുക്കളെയോ
പ്രതികരിക്കുന്ന ഹൃദ്സ്പന്ദനങ്ങളെയോ
ഇടനാഴിയിൽ പകച്ചു നിൽക്കും
സത്യത്തെയോ??

വള്ളിക്കുന്ന് ബഷീറിനൊരു കത്ത്ഹസാരേ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ബഷീറിന്റെ ബ്ളോഗ് കണ്ട് ഗായത്രി എഴുതിയതാണിത് 

ഹസാരെയും ഇറോം ശർമ്മിളയും
തമ്മിലെ വ്യത്യാസമെന്ത്?
ഇന്ത്യന്റെ നല്ല ചോദ്യം.


ബഷീർ പറയുന്നു; ദിനോസറിനെപോലെ അഴിമതിയെന്ന്. മരുഭൂമി കടന്ന് കൊച്ചി ഐ പി എല്ലിലെത്തിയ 70 കോടി അഴിമതിയ്ക്കെന്ത് പേരാണാവോ ബഷീർ നൽകുക. പിന്നെ ആ ലീഗിന്റെ ഉടമസ്ഥർ ഹർഷദ് മേത്തയുടെ ആളുകളെന്ന് ഈയിടെ വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു.  ഇവർക്കെല്ലാം സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

അഴിമതിയ്ക്ക് തന്നെ എത്ര പാർട്ടി. ഒരു അഴിമതിക്കാരെ കോൺഗ്രസും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പത്രങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കും, മറ്റു പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മളുമതുപോലെ തന്നെ
അഴിമതി കാട്ടിയാലും ചിലരെ നമ്മൾ പൂമാലയിട്ടു സ്വീകരിച്ച് പട്ടും വളയും നൽകും..

പ്രധാനമന്ത്രിയെയും, സോണിയ ഗാന്ധിയെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

നമ്മളൊക്കൊയിങ്ങനെയായതുകൊണ്ടല്ലേ കൊണ്ടല്ലേ 72 വയസ്സായ ഹസാരെ നിരാഹാരത്തിനൊരുങ്ങിയത്. നമ്മളുടെ ഒരു വശത്തേയ്ക്ക് മാത്രം ചരിയുന്ന ചിന്താഗതി; ഇറോം ശർമ്മിളയെ ആരും ശ്രദ്ധിയ്ക്കാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണവുമതു തന്നെ. അഴിമതി കാട്ടിയവർ വി ഐ പി ഗാലറിയിലിരുന്നു വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ച് കാണും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചവരെ മറന്ന് ഈ അഴിമതിക്കാർക്ക് കിട്ടും സെലിബ്രിറ്റി കപ്പ്.

നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഹസാരെയെപ്പോലുള്ളവർ നിരാഹാരം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലിനിയും അനേകമനേകം ഹസാരെമാരുണ്ടാവട്ടെ. നിരാഹാരം ചെയ്തെങ്കിലും അവർ ഈരാജ്യത്തെയൊന്നു ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ.

Gayathri

Thursday, April 7, 2011

ഇത് ജപമന്ത്രങ്ങളുടെ സന്ധ്യ


മണിമുഴങ്ങിയതൊരു
ദേവാലയഹൃദയത്തിൽ
മനസ്സിനെയുണർത്താനതുമതിയാവും
ചിതൽതിന്നുപോയ തർജിമകളിൽ
മിഴിപായിച്ചലാറിയാം
ഇരുട്ടാരുടെ മനസ്സിലെന്ന്
കടൽപ്പാലങ്ങൾക്കരികിൽ കണ്ട
അസ്തമയമേ
നിന്റെയിരുട്ടിനിടവഴിയിൽ
ഇനിയും മായ്ക്കാറായില്ലയോ
കറുത്തിരുണ്ട കാർമേഘങ്ങളെ
ദീപാരാധനയുടെ സമയമിത്
ശ്രീലകത്ത് നനുത്ത സംഗീതം
കേൾക്കാറാകുന്നു..
വിവർത്തനങ്ങളുടെ
വിപരീതദിശയിലെ
സോപാനത്തിലേയ്ക്ക്
നടക്കുന്നു ഞാൻ...
മൺപുറ്റിലെയറുമ്പരിക്കും
തർജ്ജിമതാളുകളുമായ്
അവിടെയിരുന്നാലും
മരിക്കുവോളം കാവലായ്..
അരികിൽ ഓട്ടുമണികളുടെ
നാദമുയരുന്നു
ഇത് ജപമന്ത്രങ്ങളുടെ
അശോകപ്പൂവിൻനിറമുള്ള സന്ധ്യ.....

ANNA HAZARE


Dr.Kisan Baburao Hazare, popularly known as Anna Hazare (b. June 15, 1938), is an Indian social activist who is especially recognized for his contribution to the development of Ralegan Siddhi, a village in Ahmednagar district, Maharashtra, India and his efforts for establishing it as a model village, for which he was awarded the Padma Bhushan by Govt. of India, in 1992. On April 5, 2011, he has started a fast unto death to make a pressure on union government to enact Lokpal Bill a law on Lokpal that deals with corruption in public offices.


ARREST

Anna Hazare was arrested in 1998 during Shiv Sena-BJP rule in Maharashtra when a defamation suit was filed against him by then Maharashtra Social Welfare minister Babanrao Golap of Shiv Sena. He was released following public uproar.

LOKPAL BILL MOVEMENT

The movement attracted attention very quickly through various media. It has been reported that thousands of people joined to support Mr. Hazare's effort. Almost 150 people are reported to join Mr. Hazare in his fast. He said that he would not allow any politician to sit with him in this movement. Many social activists including Medha Patkar, Arvind Kejriwal and former IPS officer Kiran Bedi have lent their support to Hazare's hunger strike and anti-corruption campaign.

DIFFERENCE BETWEEN GOVT PROPOSALS AND ANNA HAZARE VERSION.

GOVT PROPOSAL

Lokpal will have no power to initiate suo moto action or receive complaints of corruption from the general public. It can only probe complaints forwarded by LS Speaker or RS Chairman.

Lokpal will only be an Advisory Body. Its part is only limited to forwarding its report to the "Competent Authority"

Lokpal will not have any police powers. It can not register FIRs or proceed with criminal

investigations.


CBI and Lokpal will act have no connection with each other.

Punishment for corruption will be minimum 6 months and maximum up-to 7 years.

HAZARE VERSION

1. Lokpal will have powers to initiate suo moto action or receive complaints of corruption from the general public.

2. Lokpal will be much more than an Advisory Body. It should be granted powers to initiate Prosecution against anyone found guilty.

3. Lokpal will have police powers. To say that it will be able to register FIRs.

4. Lokpal and anti corruption wing of CBI will be one Independent body.

5. The punishment should be minimum 5 years and maximum up-to life imprisonment.

This movement has also been joined by many people providing their suppport in Internet social media such as twitter and facebook. Many celebrities like Shekhar Kapur, Siddharth Narayan, Anupam Kher, Madhur Bhandarkar, Pritish Nandy, Prakash Raj, Aamir Khan showed their public support through twitter. [3]

AWARDS RECEIVED BY HAZARE

• Padmashree award by government of India in the year 1990
• Indira Priyadarshini Vrikshamitra award, by government of India on November 19, 1986 from the hands of Prime Minister of India Rajiv Gandhi.
• Krishi Bhushana award by Maharashtra government in 1989.
• Felicitation by Ahmednagar Municipal Corporation 15 January 1987
• Felicitation by Pune Municipal Corporation.

• On April 15, 2008, Kisan Baburao Hazare received the World Bank's 2008 Jit Gill Memorial Award for Outstanding Public Service: "Hazare created a thriving model village in Ralegan Siddhi, in the impoverished Ahmednagar region of Maharashtra state, and championed the right to information and the fight against corruption.


Wednesday, April 6, 2011

IMPORTANT THINGS IN LIFE

There lived a Proud King. He thought he is unconquerable. He invaded many kingdoms grabbed their wealth and ruthlessly erased those who opposed him. He became an emperor in his own terms. His head turned heavy with the thoughts that he is the greatest among great and superior above supreme. He had a lot of people around to praise him that he gifted a lot of gold coins and fields to those who praised him. He loved those who praised him and he chased away those who criticized him. He never could take even a sound criticism. He spent his conquered wealth on lavish durbars and feasts and loved all the star studded life all in his life. He assumed he is the unquestionable human on this earth and once a Saint visited him in his palace with a few of his disciples. The King gifted him with a lot of gold coins and valuables but this saint refused to accept any of them. Displeased with Saint’s refusal he asked for the reason and Saint asked the king to follow him and took him to a village. A death had taken place in that house that a small girl died. King was not pleased with the unfamiliar ambience of poverty and death and the whole lot of trauma he witnessed around.

The Saint called King and requested. Oh King you assume that you are the Lord of this Kingdom and you have got a lot of wealth. With your extra ordinary powers and popularity can you make this girl walk back from death bed?.

The King did not know how to bring back a girl from her death bed as he only knew to invade, chase and acquire more wealth. He looked at the Saint with a defeated look.

The Saint called one of his disciples and asked him. Can you bring back this girl from death bed?
“I am not here to challenge God but if you wish so with your blessings I can try.”

His disciple replied in an obedient manner and closed his eyes for a while and placed his hands on her forehead for a while. After a while she opened her eyes and smiled at her parents.

The King could not believe his eyes and he was totally embarrassed at his defeat on a Saint’s feet, who did not even have a spare robe to change. King realized his follies and decided to accept his mistakes.. He offered all his wealth to the Saint but the Saint refused to accept anything. He told the King that each grain of sand in this world got its own importance and God has a plan for each and every creation of this universe. Do not think that a grain of sand has got less importance than a rock piece from a Giant Mountain. Acquiring more wealth for luxuries and to receive acclaims not help you to become a noble human being. Distribute your wealth for the betterment of your kingdom and of the poor instead of distributing it to those who praise you for gold coins. What is the use of acquiring more wealth if you can’t bring back a human from death bed with your whole lot of wealth?
From that day the King has transformed for better and he realized that each grain of sand got its own importance. He started distributing his wealth for the welfare of his kingdom.Saturday, April 2, 2011

തുലനം തെറ്റിയ തുലാസുകൾ


യാതനയെന്നാലൊരുകോണിൽ
കണ്ണീർവാർത്തിരിക്കണമെന്നു
പറയുന്നതാരോ
മോഷ്ടിച്ചും, മുഖം മൂടിയിട്ടും
അന്യരെ ദ്രോഹിച്ചും
നടന്നൊരുകൂട്ടരാഘോഷിക്കുന്നത്
കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
മാത്രമേ സന്തോഷിക്കാനാവൂ
എന്ന് നിയമവ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ലല്ലോ
മോഷ്ടിക്കുന്നവർക്കും
ആ പണക്കിഴിയാൽ
ആഘോഷമൊരുക്കുന്നവർക്കുമായി
നീ നിന്റെ തുലാസ്  സൂക്ഷിക്കുക.
ആ തുലാസുമായ് വന്ന്
ഭൂമിയെയളക്കാതിരിക്കുക
തുലനം തെറ്റിയ തുലാസുകൾക്ക്
നേർതൂക്കമളക്കാനാവുമോ??

ആയുഷ്ക്കാലത്തേയ്ക്കുള്ളത്


അന്നുമിന്നും
പോയ കാലത്തിന്റെസങ്കടമോ
എങ്ങനെജീവിക്കുമെന്നതോ
അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല
എങ്ങനെയൊരാളെയില്ലായ്മ
ചെയ്യാമെന്നതിനെകുറിച്ചേ
അവൻചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ
അത് സമ്മതിക്കാനവനിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല
എന്നതെത്രയതിശയകരം
അതിനവൻ മഷിയൊഴുക്കി
കുടിലതന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു
അതെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന
ദൈവം കരം ചേർത്തുപിടിച്ചതിനാൽ
ഭൂമിയന്നുമിന്നുമൊരുപോലെയായതിൽ
അവനു മനം പുരട്ടൽ
 അവൻ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്
അവൻ മാത്രം സന്തോഷിച്ച്
സുഖിച്ചങ്ങനെ നടക്കണം
മുഖം മൂടിയണിയുമവൻ
മോഷ്ടിക്കും, കള്ളം പറയും
മനുഷ്യരെയൊളിപാർക്കും
കുടിലതന്ത്രങ്ങളെല്ലാമവന്റെ
സഹചാരികൾ
പിന്നെയവൻ
മോഷ്ടിച്ച പണമെടുത്തു
സുഖിച്ചെന്നുമിരിക്കും
അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്
ഒന്നും മിണ്ടാതെയവനെ
പുകഴ്ത്തുന്നവർക്കവനേകും
ഒരു പൊൻപണം
അത് വേണ്ടെന്ന് പറയും
ഭൂമിയെ കാണുമ്പോഴവനിന്നു
മനം പുരട്ടൽ
ഭൂമികുലുക്കിയൊടുവിലവൻ പോയി
കൂടെയവനെപ്പോലെതന്നെ
മോഷ്ടിക്കാനറിയുന്ന
ഒരു നിഴലുമവന്റെ കൂടെ പോയി
ആ നിഴലുമവനെപ്പോലെ തന്നെ
മോഷ്ടിക്കും, കള്ളം പറയും
മുഖം മൂടിയണിയും
മോഷ്ടിച്ച പണമെടുത്ത്
സുഖിക്കുകയും ചെയ്യും


ഉപന്യാസമെഴുതാമിനി
വിവർത്തനത്തിന്റെ
വികലാക്ഷരങ്ങളിൽ
തട്ടിയുടയാത്ത
ഭൂമിയുടെ കടലോരങ്ങളിരുന്നെഴുതാം
ആയുഷ്ക്കാലത്തേയ്ക്കുള്ളതവിടെ
ചിപ്പികൾക്കുള്ളിലുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും...