Wednesday, November 30, 2011

GAYATRI'S REPLY...


         Kannooran,

We have read your comment and one thing you must know that when you write a low quality matter you are bound to get a low quality comment. You have tried to degrade one of our sisters like the way you brothers watched soumya falling from the train. If we do not speak for our sister we expect not a world to come and speak for her. we would not have replied you in that manner if you would have written a good poem like:


മഴ പെയ്യുന്നു മേഘമിഴിയിൽനിന്നും വീണ്ടും
മഴപെയ്യുന്നു സാഗരങ്ങളിഭൂകാവ്യത്തി
മഴപെയ്യുന്നു മന്ത്രസ്മൃതിയിഹൃദയത്തി
മഴപെയ്യുന്നു തുലാരാശിയിതുമ്പതുമ്പി
മഴപെയ്യുന്നു മനസ്സതിലെ മഴക്കാട്ടി
മഴപെയ്യുന്നു മുളംകാടിന്റെ സംഗീതത്തി...

After writing a low quality matt
er how can you expect a good reply Kannoran??..

Try to improve your language. Read more Tagore...

Hope we will not encounter on this matter further.

Gayatri.. (On behalf of Meera and Gouri)

(Thulasi is our divine thulasi plant. Thulasi Mala is my friend from Egmore. She was one of my best friends and i named my blog after her Hope this explanation is sufficient for those who made fun on that beautiful name - Thulasi Mala)

Gayatri..


November 30,2011

(Kannooran's Comment)
   
thulaasi mala, Gayatri, Gouri, Meera, shakeela, mariya, susheela, kalyaani, kalavaani, parvathi, shoorpanaga, kalliyangatt neeli and moodhevi LKG trio, (Objection)

If you were mature enough you would have shown some intellectual honesty (did not understand) before accusing me of deleting your poor quality comment (How can you expect a gold medal for your poor quality creation). You people deleted your comment (Objection, we wanted to do a correction), I say. That’s why it’s shown “ This post has been removed by the author. (Yes we deleted the same to repost it with a few spell correction)  If I were the person to delete the same it would be “this post has been removed by the moderator”(Ok! understood)  I think all the sirs have got the point.

You said “We know we can expect only this kind of stories from your 'same frequency charts” substantiate the allegation big brothers if you have the moral integrity(What is that brother ?); it is sheer cowardice (??????) to resort to an unknown blog.
If you were brave enough to take on Kannooran you could have come on your own ID (who said it is not my ID, it is my ID registered with google). By now you would have known who is Kannooran, the LKG boy. (True)
ha ha haaaaa..!!! (??????)


November 17,2011
             


Tuesday, November 29, 2011

ഒരു ടാഗോർ മിസ്റ്റിക് കവിതഅപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
സുരക്ഷയ്ക്കായി 
 ദൈവമേ! 
ഞാൻപ്രാർഥിക്കാതിരിക്കട്ടെ
അവയെ നേരിടാനുള്ള ഭയമില്ലായ്മ
ഞാനാഗ്രഹിക്കട്ടെ

എന്റെ വേദനകളെയൊക്കെയും
നിവാരണം ചെയ്യാൻ
ഞാനർഥിക്കാതിരിക്കട്ടെ
അവയെ കീഴടക്കാനുള്ള
ഹൃദയാർജ്ജവം മാത്രം ഞാനാഗ്രഹിക്കട്ടെ

ജീവിതസാഗരത്തിൽ
അനുയായികളെ ഞാൻ തിരയാതിരിക്കട്ടെ
സ്വന്തമായി നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഞാൻ
കാംക്ഷിക്കട്ടെ

സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി ആകാംക്ഷാപൂർവം
ഞാൻ കൊതിക്കാതിരിക്കട്ടെ
സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനുള്ള ക്ഷമ മാത്രം
ഞാനാഗ്രഹിക്കട്ടെ

വിജയങ്ങളിൽ മാത്രം 
നിന്റെ കാരുണ്യം തേടുന്ന 
ഭീരുവാതിരിക്കാൻ 
ദൈവമേ എന്നെയനുഗ്രഹിച്ചാലും
പരാജയങ്ങളിൽ നിന്റെ കരങ്ങൾ
എന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്
ഞാനെപ്പോഴും തിരിച്ചറിയട്ടെ...

Monday, November 28, 2011

INDIRA GOSWAMI.......


Tribute to Indira Goswami

Assamese litterateur & Jnanapit Award Winner Mamoni Raisom Goswami (Indira Goswami, who had taken the initiative to bring the United Liberation Front of Asom to the negotiating table, on Tuesday passed away at a hospital in Guwahati after a prolonged illness.Indira Goswami Born 14 November 1942(1942-11-14)
Guwahati, India

Died 29 November 2011(2011-11-29)
Occupation - Activist, Editor, Poet, Professor and Writer 

Notable work(s) -The Moth Eaten Howdah of a Tusker
-The Man from Chinnamastag
-Pages Stained with Blood 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mamoni_Raisom_Goswami

Friday, November 25, 2011

SANTHOSH PANDIT INSPIRES KOLAVARI DI....PURE MUSIC FACES CHALLENGES FROM KOLAVARI D - ABSOLUTE NON SENSE..


http://www.youtube.com/watch?v=YR12Z8f1Dh8


Don't get surprised if Kolavari Team Di defeats Santhosh Pandit in publicity stunts..
We doubt this as  a trick famous ones use  to promote their substandard creations. 
Dhanush himself says Kolavari D is absolute nonsense...


http://zeenews.india.com/entertainment/celebrity/kolaveri-di-is-absolute-nonsense-says-dhanush_100967.htm

Wednesday, November 23, 2011

കൂടുതലെഴുതിയാൽ....


കൂടുതലെഴുതിയാൽ
ശരത്ക്കാലത്തിലൂടെ നടന്ന് ഭൂമിയെത്തുക 
ചരിത്രം മറക്കാനാഗ്രഹിക്കും
കാലം നയിച്ച യുദ്ധഭൂമിയിലാവും..
ഭൂമിയും ഋതുക്കളും പഠിപ്പിച്ചതിനപ്പുറം
ചായം പുരട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പനിനീർപ്പൂകാട്ടിയത്
എങ്ങനെയൊരിത്തിരി
പൊൻപണം കൈയിലാക്കാമെന്നും
അതെങ്ങെനയരങ്ങിലൊരാഭരണപ്പെട്ടിയിലെ
ആർഭാടമാക്കി മാറ്റാമെന്നും മാത്രം
അതിനപ്പുറമതിനൊരുകുടം 
മഹത്വം തട്ടിതൂവും നിന്റെ
മഷിപ്പാടുകളുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ
കാണുമ്പോൾ 
എന്തും വിലയിട്ടെടുക്കും ലോകത്തിൻ
മൂല്യമിത്ര ചെറുതോ എന്നും തോന്നിപ്പോകുന്നു...


ചരിത്രത്തിൻ യുദ്ധഭൂമിയിലെ കലിംഗം 
ഇന്നും നിന്റെയുള്ളിലുണ്ടാവാം
എന്തിനിങ്ങനെയൊരു പ്രതികാരം
ചെയ്തുവെന്നോർത്തു നീയുള്ളിന്റെയുള്ളിൽ
ആരും കാണാതെ ദു:ഖിക്കുന്നുവെന്നും
ആകാശവാതിലിനരികിലെ ദൈവം
ഭൂമിയോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു..
ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ 
സ്വകാര്യദു:ഖസന്തോഷങ്ങൾ
തീറെഴുതിയടുത്തതിനുള്ളയാഘോഷങ്ങൾ
തുടർന്നാലും..
ലോകമായ ലോകത്തിലെയെഴുത്തുമഷിതുള്ളികളൊരുതട്ടിലും
ഈ ഭൂമിയിലെ കടലും, ശംഖുകളും
പ്രപഞ്ചമാകെയും മറ്റൊരുതട്ടിലുമിട്ടാലേതിനാവും
ഭംഗിയെന്നതിനെയോർത്തു 
ആകാശമാകുലപ്പെടുന്നുമില്ല...
എഴുതി തൂത്തു മായ്ക്കുമൊരു
ചെറിയ തൂക്കുപലകയ്ക്കരികിൽ
അനന്തമായ ചക്രവാളം കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ചരിത്രയുദ്ധങ്ങളുടെ താളുകളടർത്തി
നീയെന്തിനിങ്ങനെയീ ഭൂമിയോടു
യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെന്നൊരത്ഭുതം
മാത്രമിന്നിവിടെ ബാക്കിനിൽക്കുന്നു...
എത്ര പറഞ്ഞാലുമെത്രയെഴുതിയാലും
മനസ്സിലാവാത്തൊരു ലോകത്തിനായെഴുതിയ
ഭൂമിയുടെ പുസ്തകം
സന്ധ്യ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു...
അതിലെന്തിനാണീലോകത്തിനിത്രയേറെ
ആകുലത??

Friday, November 18, 2011

ചിത്രകലാമൽസരം....


It is not that difficult to compete in this way. Even when this is not our field we thought we should enlighten you on this.....  

There no Introduction we need to give for Malayala Manorama and if we compete  with them on a Painting Competition who will win. It is difficult to compete with  a Century old newspaper but for sure if we apply a Godly touch on our creations even we can create magic for future generation to look forward. And when we compete with our creative congregation of Paints we rely on Nature and when we take nature.  ...  And here is our Green Choice against your Artificial Choice....
And we hope that our nature encounter not again in this fashion....

OUR CHOICE


YOUR CHOICE

Wednesday, November 16, 2011

കണ്ണൂരാനൊരു മറുകുറി - ഗായത്രിയും, ഗൗരിയും മീരയുമെഴുതുന്നു....


കണ്ണൂരാൻ എന്ന ബ്ലോഗർക്ക്...


'പ്ലീസ് ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന നിന്റെ http://kannooraanspeaking.blogspot.com/2011/11/blog-post.html 
ബ്ലോഗിനൊരു മറുപടി...'


നിന്റെ കത്തുകണ്ടു. 
നീയെത്രമോശമെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിലിന്നതിശയമില്ല. 
നീ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരിയ്ക്കെഴുതിയ കത്തു വായിച്ചു. 
നീയാ പെൺകുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന കഥയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയെന്നറിഞ്ഞ് നീയത് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ. എത്രയോ സ്നേഹകാവ്യങ്ങൾ നീയവൾക്കായെഴുതി. പിന്നീടവൾക്ക് നീയെത്ര ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു. 
ആ പെൺകുട്ടിയ്ക്കൊരിക്കലും നിന്റെ കൂടെ വരാനാവില്ലയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നീയവളേപ്പറ്റിയില്ലാത്തതൊക്ക പറഞ്ഞു. ആ പെൺകുട്ടിയനുഭവിച്ച മനോദു:ഖമെന്തെന്ന് 
നിനക്കറിയാനിടയില്ല. പിന്നാലെയെത്ര വർഷം നടന്നാലും 
'ഓ ആ പെൺകുട്ടിയെന്റെ പിന്നാലെ'
എന്നു പറയും ഒരു സാധാരണയിൽ താഴെയുള്ള നിന്റെ ഈഗോ മാത്രമേ ഈയെഴുത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ. 


നീയൊരു ഭീരു, സ്നേഹകാവ്യമെഴുതിയും, ഭംഗിയുള്ള ഫോർവേർഡുകളയച്ചും നീ നടക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെ യഥാർഥമുഖം നീയാ കുട്ടിയെ കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ. 
പിന്നെ സ്ത്രീധനം കൂടിക്കിട്ടിയ ഒരാളേയും കൊണ്ടു നീ നടന്നാളാകാൻ ശ്രമിച്ചു. അന്നുനീയാപെൺകുട്ടിയ്ക്കയച്ച വിവിധയിനം മെയിലുകൾ ഞങ്ങളും കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ പണത്തിനു പിന്നാലെ പോയ നിനക്കുണ്ടായ അപമാനം. അതു പോരാഞ്ഞീവധമൊരെഴുത്ത്. 


''അവളപങ്കിലദൂരെയാണെങ്കിലും
അരികിലുണ്ടെനിക്കിപ്പോഴും കൂട്ടിനായ്
കഠിനകാലം കദനമൊരല്പമാകവിളിണയിൽ
കലർത്താതിരിക്കണേ...''

എന്നെഴുതാൻ നിയൊരു ജെന്റിൽ മാൻ അല്ല എന്ന് നിന്റെ ഈയെഴുത്തു തന്നെ ധാരാളം. നിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ട് സഹിയാതെ ആ പെൺകുട്ടിയിത്തിരി 
ഒച്ചയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നീയെഴുതിയ ഈ കത്തു തന്നെ മതി നീയെങ്ങനെയുള്ളവനെന്നറിയാൻ.. 


പണത്തിനുപിന്നാലെ നടക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകൾ
നിന്നെ ളോഹ പോലെ ചുറ്റിക്കിടന്നേക്കാം. അങ്ങനെയൊരാളേ നിനക്ക് യോജിക്കൂ എന്ന് നിന്റെയെഴുത്തിന്റെ സംസ്ക്കാരത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലായി.


ഞങ്ങൾക്കും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ.. പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ഇനിയും നിന്റെ വികൃതമായ മനസ്സും ഹൃദയവും കൊണ്ട് ദയവായി ഉപദ്രവിക്കരുത്...


ഗായത്രി, ഗൗരി, മീരWednesday, November 9, 2011

പ്രിയപ്പെട്ട ഗായത്രിനീയെഴുതിയതു കണ്ടിരിക്കുന്നു..
അവരങ്ങനെ പലതും ചെയ്യും
കണ്ടില്ലേ ക്രൗസ് ടോക്ക് എന്ന പേരിലെ  ട്വിറ്റർ... 
അങ്ങനെയെഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നതും അവൻ തന്നെ
അതിനുപകരമായി നീ ചീപ്പ് ചീപ്പ് സ്വെറ്റ് റോസ്
എന്ന ട്വിറ്റർ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കില്ലയെന്നുമെനിക്കറിയാം..
ഗായത്രി നിന്നെയൊരു വഴക്കാളികുട്ടിയായി
പ്രദർശിപ്പിച്ചാലല്ലേ അവന്റെ 
പുതിയ ചായത്തിനു ഭംഗി കൂടുകയുള്ളൂ..
അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നിലവാരമില്ലാത്ത പ്രകടനങ്ങളാണതെല്ലാം..
സ്നേഹമെന്നും പറഞ്ഞ് അറുപതിലെത്തിയവർ 
കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങളെ കൈയടിച്ചു പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചവരെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഗായത്രീ..
നീ തിരികെയെന്തെങ്കിലുമെഴുതിയാൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ
സമയവും അതോടൊപ്പം പലരും ചുമന്ന മഷിയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തിവരുന്നത്
അവരപകടകാരികൾ എന്ന മുദ്രയുമതിലുണ്ടാവും..
ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റിലെ അപായചിഹ്നം ചുമപ്പിനെയോർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുമതിലുണ്ടാവും..


പിന്നെ പേ ശ്വാനന്മാർക്കെതിരെ നീയെഴുതിയ
 കമന്റ് അയാൾ ഡിലിറ്റ് ചെയ്തു
അതിൽ നിന്നു തന്നെ നിനക്കു മനസ്സിലാക്കാം ഗായത്രീ, 
ഇതിനുപിന്നിലുള്ളവരെ...
കതകിനു പിന്നിൽ നിന്നു കല്ലെറിയുന്നവർ
നമ്മൾ കതകു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ
ഓടിപ്പോകുന്നതുപോലെ..
പേ ഡോഗ്സിനു കമന്റിടാനൊന്നും നീ പോകണ്ട
ഒരു ധൈര്യവുമില്ലാതെ പേയ്മെന്റിനു 
വേണ്ടിയെഴുതുന്നവരതു ചെയ്തോട്ടെ.
അതവരുടെ ഉപജീവനമാർഗം


പിന്നെ ഗായത്രീ,
നീയെന്നെ സഹായിച്ചതിനു വളരെയേറെ നന്ദി
കുറെ കല്ലുകൾ എന്റെ പവിഴമല്ലിപ്പൂവിലും വീണിരിക്കുന്നു..
പവിഴമല്ലിയാക്കല്ലുകളെ പേടിച്ചിനിയൊരുകാലത്തും വിരിയില്ലെയെന്നവർ കരുതിയിരിക്കാം
ഇന്നുമതു പൂത്തുവിടർന്നുനിൽക്കുന്നതു 
കാണുമ്പോൾ എനിയ്ക്ക് ഭൂമിയോടുള്ള പ്രിയം കൂടുന്നു..
നീയുമെഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഗായത്രീ
സ്നേഹപൂർവം
ഗൗരി...

Monday, November 7, 2011

പ്രിയപ്പെട്ട ഗൗരീ


പ്രിയപ്പെട്ട ഗൗരീ
വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമെഴുതുന്നു
പലതും കണ്ടു നിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ
മഴതുള്ളികൾ കുളിരു തൂവുന്നു
ഗൗരീ ആ തർജിമ കണ്ടു
വേദനിക്കേണ്ട
സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രമഴിച്ച്
തർജിമ ചെയ്താൽ മഹത്വമുണ്ടാവും
എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന
ചിലരാജാക്കന്മാരുടെ 
ഒരു പുറം പോക്കുപണിക്കാരനാണവൻ..


പിന്നെയയാൾക്കിത്തിരി
മനോവൈകല്യവുമുണ്ട്
അതിനൊരു
മറുകുറിപ്പെഴുതിയാലിങ്ങനെയായിരിക്കും
"മരുഭൂമിയിൽ നിന്നുവന്ന
മൂന്നുപുരുഷന്മാരെ കിടക്കയിൽ
രമിപ്പിച്ചവളെ
നിന്റെ ചായം പുരണ്ട ശരീരം 
പുണരാൻ തന്നതിനീപുഴ
നിന്നോടുകടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
അതിനാലാഭൂമിയോടെനിക്ക്
പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി..
ഭൂമിയോടു പ്രതികാരം ചെയ്യാനുപകരിച്ച
മരുഭൂമിയിലെ ചായം പുരണ്ട
ദേഹമേ
പലസ്ത്രീകളെയും സ്നേഹിച്ച
ഈ പുഴയെവിടെ..
ഇത്രയേറെ പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടും
നോക്കു ആ കടലിലെത്ര ശംഖുകൾ
അതുടയ്ക്കാനായെത്ര ശ്രമിക്കുന്നു
ആ തർജിമക്കാരൻ..
തർജിമക്കാരനെ സഹായിക്കാനുമെത്രപേർ
മരുഭൂമിയിലെ ചായം പുരണ്ട ദേഹമേ
നീയെന്നെ രമിപ്പിച്ചാലും
എല്ലാം രാത്രിയിലും...


ഇതുപോലെയെഴുതിയാ
തർജിമക്കാരനെപ്പോലെയുള്ള
മഹത്വമുണ്ടാവേണ്ട...
അതിനാലെഴുതുന്നു
ഗൗരീ, എന്റെ വാക്കുകൾ കടുക്കുന്നുണ്ട്
നിനക്ക് വേണ്ടിയാണത്
നിന്നെയെനിക്കറിയാം
നിന്നെയറിഞ്ഞുകൊണ്ട്
വേദനിപ്പിച്ചവരൊരുപാടുപേരുണ്ട്
അതൊരു പരിധി കടക്കുമ്പോൾ
എനിക്കുമെഴുതേണ്ടി വരും
അതൊരപരാധവുമല്ല ഗൗരീ
നിന്നെ സഹായിച്ചില്ലെയെങ്കിൽ
ദൈവമെന്നോട് പൊറുക്കുകയുമില്ല...
ഗൗരീ നീ വിഷമിക്കേണ്ട
ആകാശവാതിലിനരികിൽ എല്ലാമറിയും
ദൈവം കൂടെയുണ്ടെന്നു
വിശ്വസിക്കുക....ഗായത്രി