Thursday, March 31, 2011

ആൾക്കൂട്ടമതിശയപ്പെട്ടേയ്ക്കും


വളരെ ശരിയായ വിധത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കതറിയാം
അങ്ങനെയൊരാളെ കാണുന്നതുപോലും
ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമേയല്ലയെന്ന്
നിങ്ങളെന്നുപറഞ്ഞാൽ
ഗാന്ധിയാവാം, ബുദ്ധനോ
പ്ലേറ്റോയോ, ജീസസ്സോ
ഡക്കാൻപീഠഭൂമിയോ
മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ
പ്രതിനിധികളെന്നഭിമാനിക്കുന്നവരുമാവാം.
അറിഞ്ഞുകൊണ്ടതു നിങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നതെന്തിനെന്നുമറിയാം
അങ്ങനെയൊരാളെ
ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടടിപ്പിച്ച്
രസിക്കണം നിങ്ങൾക്കല്ലേ
ഒരു നേരം പോക്ക്പോലെ
അതല്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല
അങ്ങനെയൊരാളെ ഞങ്ങളുടെ
മുന്നിലേയ്ക്കിട്ടുതന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന
അതികോപത്തെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം
അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ
മനസ്സിലശാന്തിയൊഴുക്കി
ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത
മുഖത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെയും
ഞങ്ങളെ കൊണ്ടടിച്ചുരസിക്കുന്ന
കൂട്ടങ്ങളേ
നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലേ
ഒന്നുപറയാം
അങ്ങനെയൊരാളെ കാണുന്നതുപോലും
ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ല
ഞങ്ങളുടെ മനശാന്തി
തകർന്ന് ഞങ്ങളില്ലാതെയാവും വരെയും
നിങ്ങളീ ജോലിതുടരുക
ഞങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റു ചിലരുടെയും
മനശ്ശാന്തിയുമില്ലാതായേയ്ക്കും
ഒരു കല്ലു കൊണ്ട്
നിങ്ങൾക്കൊരുപാടു
സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
നടക്കും
ജീസസ്സ്, പ്ലേറ്റോ, ഗാന്ധി, ബുദ്ധൻ
എന്നിങ്ങനെ
പലേ സ്വയം പ്രശംസാനാമങ്ങളും
പടിപ്പുരവാതിലുകളിൽ തൂക്കിയിടാനായ്
നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളുക ...
ആൾക്കൂട്ടമതിശയപ്പെട്ടേയ്ക്കും
നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മഹത്വം കണ്ട്.

Wednesday, March 30, 2011

എത്രയനായാസം നിങ്ങൾക്കതുകഴിയുന്നു


എത്രയനായാസം
നിങ്ങൾക്കതുകഴിയുന്നു
ഭൂമിയയിലേയ്ക്ക് തീയൊഴുക്കി
നിങ്ങളതു ചെയ്യുന്നത്
തമ്മിലടിപ്പിക്കാനല്ലേ
ഇതിലും മെച്ചമായ
മാർഗമൊന്നുമില്ലേ
നിങ്ങളുടെ കുരുക്കുബുദ്ധിയിൽ..
തലയിലൊന്നുമില്ലാത്ത
ഒരു കളിമൺരൂപത്തെ
വേഷം കെട്ടിപ്രദർശിപ്പിച്ച്
ഇതാണു ഗാന്ധിയൻ ചിന്ത
എന്നറിയിപ്പോടെ
ഇടയ്ക്കിടെയിങ്ങോട്ടെറിയുക
ഇങ്ങോട്ടെറിയും
തീ സൂക്ഷിക്കാനിവിടെയിപ്പോൾ
സ്ഥലമേയില്ല
അതിനാലതപ്പോൾ
തന്നെ തിരികെയയ്ക്കുകയാണിപ്പോൾ
ഭൂമി ചെയ്യുന്നത്
അഗ്നിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചൊടുവിലാ
ഉദയസൂര്യന്റെ രാജ്യം
പോലെയൊന്നായി ചിതറുന്നതിലും
നല്ലതല്ലേയത്
ഇങ്ങോട്ടെറിയും തീയങ്ങോട്ട്
തിരിച്ചേകുമ്പോഴും
പരിഭവമുണ്ടാവരുതെ..

Monday, March 28, 2011

നീയോ ബുദ്ധൻ

നിനക്കിപ്പോൾ ദ്യേഷം തോന്നുവല്ലേ
വളരെയധികമുണ്ടെന്നറിയാം
അറിയണം
വർഷങ്ങളിലതെന്നിലുമുണ്ടായിരുന്നു
അന്നൊക്കെ നീയെന്തു ചെയ്തുവെന്നറിയാം
ചെന്നെയിലെ രാജവീഥിയിൽ
രണ്ടു പഴയകാലനേതാക്കളുടെയോർമ്മയിലേറി
രാഷ്ടീയപ്രസംഗം നടത്തിയതോർമ്മയുണ്ടോ
ഇലത്താളം, എന്നിവയൊക്കെയലങ്കരിച്ചൊരു
മേളം നടത്തിയില്ലേ
സംഗീതസഭയിൽ..
നിനക്കും ദ്യേഷം വരണം
അതിനായി നീയെനിയ്ക്കേകിയ
സ്റ്റഡിക്ളാസുകളൊന്നും
മറന്നിട്ടില്ല.
കമ്പികളിലഭ്യാസം നിനക്കുവശം
ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്നതാണെനിക്ക് വശം..
പ്രതികാരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയേറിയവനേ
അഴിമുഖം നിനക്ക് മാപ്പേകുന്നില്ലല്ലോ
അതഴിമുഖത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല
കടലിന്റെ കുറ്റമല്ല
നിനക്കെല്ലാം മതിയാക്കണമല്ലേ
ലോകത്തെപ്രകടനവേദിയാക്കി
നിനക്കഭിമാനിക്കണമല്ലേ
എതിർക്കുന്നവരെനീയെങ്ങെനയുമില്ലാതാക്കും
അതിനു നിന്നോളം കഴിവാർക്കുമില്ല
ഇന്നതറിയാം..

പ്രതികാരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയേറിയവനേ!
നീയോ ബുദ്ധൻ????
നീയോ പ്ളേറ്റോ????
നീയോ ഗാന്ധി????
നീയോ ജീസസ്സ്?????

നീയൊരു സാധാരണമനുഷ്യൻ
എഴുതപ്പെടേണ്ടതായൊരു
മഹത്വവും നിന്നിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ...

എന്റെ ചോയ്സ് സച്ചിൻദൈവാധീനമുണ്ടെങ്കിലൊരു
സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാവാം

പത്രാധീനമുണ്ടെങ്കിലൊരു
എസ് പിയാവാംഎന്റെ ചോയ്സ് സച്ചിൻ..

Thursday, March 24, 2011

ഉൾക്കടലിന്റെയുൾഗൃഹങ്ങളിലെത്തും വരെയും


കിരീടത്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നില്ല
അവൾ ശിരസ്സുയർത്തിനിന്നത്
ഒരിക്കലിത്തിരി താണ
മിഴികൾക്കരികിൽ കണ്ടു
ബാഴ്സിലോണയെ,
കടലാസുതുണ്ടുകളെ,
കരിക്കഷണങ്ങളാലെഴുതിയ
വന്മതിൽലിപികളെ....
ഒന്നു ചോദിക്കട്ടെ
ആർത്തിപെരുത്ത മരുഭൂമിയിലെ
പണസഞ്ചിയിൽ കാലുടക്കിയല്ലേ
അവൻ പൊട്ടക്കിണറിലേയ്ക്ക്
തെന്നിവീണത്
ബൈബിൾ തുറന്നൊരുവശത്തേയ്ക്ക്
ഭാഗം ചേരുന്നോരുപഖ്യാനങ്ങളെ
സൂക്ഷ്മദർശിനിയാലെടുത്തവിടെ
സൂക്ഷിക്കുക..
ഒന്നുപറഞ്ഞേക്കാം
ഋതുക്കളോടൊപ്പമവൾ നടക്കുന്നത്
കിരീടത്തിനുവേണ്ടിയല്ല
അവളുടെ ശിരസ്സല്പം താണാൽ
ആ ശിരസ്സിലുമവൻ കാൽവച്ചു നീങ്ങും
കാലത്തിനുവേണ്ടതുമതുതന്നെയല്ലേ..
ഇന്നവൾക്കതറിയാം
ഗായൂഖ് ഗുഹയിൽ നിന്നൊഴുകി
ഉൾക്കടലിന്റെയുൾഗൃഹത്തിലെത്തും
വരെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു
പലേ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളും
ഇനിയും കാണുമെന്നുമറിയാം
അഴിമുഖങ്ങളിലൂടെ നടന്നുകണ്ട
ലോകമെഴുതിയ സർഗങ്ങളെല്ലാം
വായിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു..
പിന്നെയെന്തിനാണാവോ
തടാകങ്ങളുടെ തണുത്തറയും
വിസ്മയങ്ങളെയിങ്ങനെ
ദിനാന്ത്യത്തോളം
വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നത്.....

Wednesday, March 23, 2011

A POEM OF TAGORE FROM GITANJALI


When the Warriors came out first from their
master's hall , where had they hid their power?
Where were their armour and their arms?


They looked poor and helpless and the arrows
were showered upon them on the day they
came out of their master's hall.

When the warriors marched back again to
their master's hall where did they hide their power?

They had dropped the sword and dropped the bow
and the arrow; peace was on their foreheads
and they had left the fruits of their life behind them
on the day they had marched back again
to their master's hall.

Sunday, March 20, 2011

എതിർമൊഴികൾഅഹിംസയുടെ ഒന്നാം പാഠം

മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടംകൂടിയാക്രമിക്കുക
പിന്നെയോരോ പേരുവിളിച്ചപമാനിക്കുക
ഒളിക്യാമറവച്ച് അവരുടെ
ജീവിതസങ്കടങ്ങളാഘോഷമാക്കുക
അവർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഗാന്ധി, അഹിംസ, കാരുണ്യമെന്നൊക്കെ
തത്വമെഴുതി ഉപദേശിക്കുക..

പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാം പാഠം

കുറെയേറപ്പേരെ ചേർത്തൊരു
സംഖ്യാരേഖയുണ്ടാക്കുക
അവരെയെല്ലാമൊളിപാർക്കുക
ഒന്നിനോടു ദ്യേഷം തോന്നുമ്പോൾ
അതിനോട് രംഗമൊഴിഞ്ഞുപോവാൻ 
പറഞ്ഞ് വേറൊന്നിനെയെടുക്കുക

എതിർമൊഴികൾ

(കുഞ്ഞാറ്റക്കിളികളും, മൈനകളുമുള്ള
നമ്മുടെയീ മനോഹരമായ ഭൂമിയിൽ
ബലിക്കാക്കകളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന
നീഹാരബിന്ദുക്കളെ കാണുമ്പോൾ
വേറൊരു പക്ഷിയെയോർമ്മവരുന്നു)രാവിലായിരിക്കും
കടവാവലുകൾ വരിക
യക്ഷിപ്പാലകളിലൂടെ
ചിറകുതൂക്കി താഴേയ്ക്ക് വരുമവയെ
എല്ലാവർക്കും ഭയം
പുള്ളുകളുമങ്ങനെ തന്നെ
രാവിൽ വട്ടമുഖത്തിൽ
തുറിച്ച കണ്ണുകളുമായ്
മരക്കൊമ്പിലിരിക്കും...
രാവിന്റെയിരുട്ടു
സൂക്ഷിക്കാനവർക്കേകഴിയൂ
ബലിക്കാക്കകൾക്കുള്ള
മഹത്വമൊന്നും
ഈ രാപ്പുള്ളുകൾക്കുമില്ല...

അവനാരായിരിക്കും


തെരുവിലിരുന്ന്
മുറിവുണക്കുന്ന അവനാരായിരിക്കും?
കവിയെന്നു സ്വയം പറയുന്നുമുണ്ട്
അവന്റെ കവിതവായിച്ച്
തലയ്ക്കുള്ളിലിന്നലെ തീകത്തി
വായിച്ച മിഴിയിലുമൊഴുകി രക്തം
കാഞ്ഞുണങ്ങിയ
കാഞ്ഞിരമരത്തിന്റെ
കയ്പു പോലെയൊഴുകുന്നു
തെരുവിലവന്റെ കവിത
പിന്നെയെഴുതിയിട്ടതിനു
ഗന്ധകത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം
മുറിവിന്റെ മണം...
തെരുവിലിരുന്ന്
മുറിവുണക്കുന്ന അവനാരായിരിക്കും
കവിയെന്ന് സ്വയം പറയുന്നുമുണ്ട്
മുറിവിൽ മുക്കി
ചിത്തഭ്രമക്കാരനെപ്പാലെ
കവിത തുപ്പുന്ന
അവനാരായിരിക്കും????

Saturday, March 19, 2011

WE HAVE DONE IT AGAIN


We have done it again. Now we want our Prime Minister’s blood to settle scores. His faults; he was loyal to his party, loyal to his own dignity as the PM of this country, loyal to his United Alliance. He was not loyal only to his  friends or relatives but also to Congress- his flagship party. As per an eminent columnist our PM managed until now the world’s most amazing cacophony of rogues, rascals and robbers in perfect unison. But now our columnist asks him to step down. He continues…”Our leaders are making deals on the sly with greedy builders, land sharks, illegal mining companies, corporate fixers, shady arms dealers and, O yes, US diplomats who want to manipulate our political choices”

What next? Do we have to face one more extravaganza called election with the hard earned money of our citizens?. All of us are talking about AR Raja and 2 G Spectrum Deals. But we try not to remember conveniently that AR Raja was  a minister appointed by an industrialist and not by any one of us. Why should we allow this to happen in this country? Why not we voice against this before asking our PM to step down? You can’t because when you design crowns for your own prejudices and loyalists you turn blind on your own errors. When you sting and chase others and threaten you think not about how you take it when they do it back on you. It is not merely hate or anger that makes them do all that. It is to tell you that you are biased and you design crowns for your own prejudice. When you start designing crowns only for those who flatter you there unknowingly you place a thorn bush on your nation. No one here thinks how our scams shamed our country. Competition should be for the betterment of our nation and not for crowns or chairs. We know better that our PM is not behind any crowns. He is a victim of our own prejudice we dutifully enforced on him. We can’t raise our voices against Industrialists or scams of this country so we scream at our PM to step down. We are any way a country rich enough to afford one more election as we pay a lot of direct and indirect taxes to the treasury of India to take care of elections and elected Netas.

When we are impartial in our minds and heart we will not design crowns for those who praise us.  We can send a splash hit at our PM and scream at him to step down. Do you think the whole of India turn corrupt free like in a dream on the day our PM steps down??.

Wednesday, March 16, 2011

ഇങ്ങനെയോ പ്രണയം

  ശരിതന്നെ
ഇങ്ങനെയുള്ളയൊരു
പ്രണയത്തെപ്പറ്റി
ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നതേയില്ലല്ലോ
ആരാണു പ്രണയിക്കുന്നതെന്നു
പോലുമറിയാത്ത പ്രണയത്തെപ്പറ്റി
അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
വളരെ പണ്ടേ തന്നെ
മതിൽകെട്ടിയതിനകത്തൊരു
തുരങ്കം പണിതതിനകത്തൊളിച്ചേനെ
അത്രയ്ക്ക് ഭയമേകുന്നു
ആ പ്രണയത്തിന്റെയോർമ്മകൾ പോലും
ഇങ്ങനെയൊരു പ്രണയത്തെപ്പറ്റി
കേട്ടിണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല
അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല
അതുകൊണ്ടിനിയെഴുതുന്ന
പ്രണയലേഖനങ്ങളിലിത്തിരി
പ്രണയം കലർത്തിയേക്കാം
ഇങ്ങനെയൊരു
പ്രണയത്തെയറിയാനിടയായതിനാലാണാതെന്നും
കൂടിയെഴുതുന്നു..
പ്രണയിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണോവോ???
ആളെക്കൂട്ടി ചേസ് ചെയ്ത്
പിന്നിൽനിന്നൊളിയമ്പെയ്ത്
കംപ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്ത്
പിന്നിലൂടെയൊളിപാർത്ത്
ഒന്നുമറിയാത്തവരോടു
പ്രതികാരം ചെയ്ത്..
പലേടത്തും മഷിപ്പാടുകൾ വീഴ്ത്തി
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ 
ഒരാളെ പ്രണയിക്കുക
അങ്ങനെയെന്നറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല...
ശരിതന്നെ..
ഇങ്ങനെയുള്ളയൊരു
പ്രണയത്തെപ്പറ്റി
ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നതേയില്ലല്ലോ...

ശലഭച്ചിറകിലെ പ്രണയലേഖനത്തിനൊരടിക്കുറിപ്പ്


ഹൃദയമേ!!!
ഇങ്ങനെ കൂടിയെഴുതട്ടെ


"ശ്രീകോവിൽചുമരുകളിടിഞ്ഞുവീണു
പൊട്ടിത്തകർന്നൊരൊൻ
ജീവാഭിലാഷത്തിൻ
പട്ടടപ്പറമ്പിൽ ഞാൻ മാത്രമായി
ജീവിതം കൈതട്ടിയെന്നെ
വിളിച്ചതു മോഹിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു".


സുഖമോ ദേവിയിലെപ്പോലെ
നന്ദനു സുഖമാണോ
ദേവിയ്ക്ക് സുഖമാണോ
എന്നു ചോദിക്കാൻ പോലുമാവാത്ത
പോലെ നീ പ്രതികാരം
ചെയ്തുകളഞ്ഞുവല്ലോ ഹൃദയമേ..
പിന്നെയെന്റെ പ്രണയഹൃദയം
തകർക്കാനാവുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും
മഷിപ്പാടുകളും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ
അതു നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല
എന്റെ ഹൃദയമതു കണ്ടു അസൂയപ്പെടട്ടെ
എന്നുള്ള അവരുടെ സന്മനസ്സ്
അതു കാണുമ്പോൾ
അസൂയ തോന്നാറേയില്ല
കുറെ ദേഷ്യം തോന്നും
എന്റെ ഹൃദയത്തിനസൂയപ്പെടാനുള്ളതൊന്നും
നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിന്നു
ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ

ഇനിയുള്ളത് അടുത്ത പ്രണയലേഖനത്തിലെഴുതാം

എന്ന്

Signature
ശലഭച്ചിറകുകൾ പറയും പോലെ
താളം തെറ്റിയോടുന്ന ഹൃദയം

ഋതുക്കളെന്തെയേങ്ങിനെ


അതങ്ങനെ
പോയതൊക്കെ തൂത്തുവൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ
പിന്നെയും നീട്ടുമൊരു ചുമർചിത്രം
ഇടുങ്ങിയ വാതിൽപ്പാളിക്ക്
പിന്നിലെ പിൻബുദ്ധിക്ക്
മാത്രമറിയുന്ന തുറുപ്പുചീട്ടുകൾ
ഇത്രയേറെ ലോകം കണ്ടതിതിനോ
സമാധാനപാലകരിങ്ങനെയോ
വട്ടമേശകൾക്കരികിലിരുന്നെഴുതുന്ന
സുപ്രധാനതീർപ്പുകളിങ്ങനെയോ
അറിയാതെയറിയാതെ
നടന്ന വഴികളിലിന്നും
കൽച്ചീളുകൾ
കൽച്ചീളുകളുടെകൂടകളനുദിനമേറുന്നു
വേണ്ടെന്നറിയിച്ച്
തിരികെയയ്ക്കുന്നതിൻ കൂടെ
വീണ്ടുമെത്തുന്നു പുതിയവ..
ഉദയസൂര്യന്റെ നാടിന്നസ്വസ്ഥം
അകലെയാരൊക്കൊയോ
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു
ലോകാവസാനദിനമെന്നാണാവോ
ഭൂചലനങ്ങൾക്കരികിലും
ഋതുക്കളെന്തെയേങ്ങിനെ
നിസംഗതയുടെ പുടവചുറ്റുന്നു....

Tuesday, March 15, 2011

DISPLAY ITEMS


When we were small children and in school we used to display our trophies and medals in our wooden show cases. We framed our certificates of merit and placed them in our main halls as  proud possessions. And we all are very proud when Sachin bats for India to break records after records. Achievements of such are counted as valuable ones. Of late we see a lot of politically motivated substandard Display Dramas of politicians, writers, thinkers and diplomats. When we see their actions we wonder whether  they really know  the basic alphabet of dignity.

We can’t call our Parliament a Temple any more where people display their corrupt possessions to the world with no basic feelings of decency. Media in all galore display these gimmicks as a kind of sensation and distribute the same to the general public to swallow. Yes there are some people in this world die for such sensational shows and think it as proud achievemnets and when we see such gimmicks from learned people we think in disguise what for we elect these jokers to the temple of Parliament. Is it for them to display their silly and corrupt possessions or to do service to this country.

Show should go on when someone is ready to stand shamelessly to grab head scraps as their aim in this life is to do shows.

People who struggle in this country to have a meal in a day and a few shamelessly misuse power, grab money from all sources and walk free. What we see is Temple of Parliament or Temple for Corrupt Display Items.

Our Parliament! Yes, once it was a dignified place and not anymore. That place has turned very ordinary and we see people of class changing there from their very self to very ordinary.

I know you agree with me..

Monday, March 14, 2011

പലേ നാളായി പറയണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു


പലേ നാളായി പറയണമെന്ന്
കരുതിയിരുന്നു...
പറയാനായില്ല
അതിനാൽ പറയാം
പണ്ട് കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു
പ്രവാചകവചനങ്ങളും കേട്ടിരുന്നു
അതും പണ്ടാണെന്നോർക്കുക
ഇന്നതു കേൾക്കാനും
അത് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുമൊന്നും
ഇവിടെയാരുമില്ല
പിന്നെ നിങ്ങളിതൊക്കെയിന്നും
ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ
ശരിയുള്ളു എന്ന നിങ്ങളുടെയാ
അമിതവിശ്വാസത്തിന്റെ
നിങ്ങളുപേക്ഷിക്കാൻ മടിക്കുന്ന
നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഗർവാണെന്നറിയാം
അതാണല്ലോ നിങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെയിന്നും
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
പുറമെ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും
നിങ്ങളുടെയുള്ളിൽ
അതാണിപ്പോഴും
പ്രതിഛായയ്ക്കിനിയും ചായം പുരട്ടാൻ
മടിക്കേണ്ട
അത്രയൊക്കൊയല്ലേ ഇനി ചെയ്യാനാവൂ..
ചായക്കൂടുകളിലതൊഴുകി വരുമ്പോൾ
നിങ്ങളുമതിലൊഴുകുന്നത് കാണാനാവുന്നു
പ്രവാചകന്മാരോടു പറയുന്നു

ഇത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാലം
അതിനിടയിലിങ്ങനെ
അനവസരത്തിൽ
ഒരു വശത്തേയ്ക്ക് മാത്രം താഴും
തുലാസിലേറ്റിയ പ്രകീർത്തനങ്ങളുമായ്
വരാതിരിക്കുക...
പ്രവാചകന്മാരെ
പക്ഷം ചേരാതിരിക്കുക....

ഭൂമിയുടെ പനിനീർപ്പൂവുകൾ


ഭൂമിയിൽ വിടരും
പനിനീർപ്പൂവകളനേകമീയുദ്യാനത്തിലുണ്ടല്ലോ
പ്രഭാതങ്ങളിൽ സുഗന്ധതൈലങ്ങളുമായ്
ഭൂമിയിലെ നനുത്ത മണ്ണിൽ
പലേ വർണ്ണത്തിലുണരുന്നവർ
അതിനിടയിലാ മരുഭൂമിയിലെ
കള്ളിമുൾച്ചെടിയിലുടക്കിയുലഞ്ഞില്ലാതെയായ
യുഗമെന്തേയിങ്ങനെയൊക്കൊയെഴുതുന്നു
ചുറ്റിലും വിടരുന്നുവല്ലോ
മഷിയിൽ വിടരും പനിനീർപ്പൂവുകൾ
അതിലില്ലല്ലോ
ഭൂമിയുടെ പനീർപ്പൂവുകളുടെ സുഗന്ധം..
ചില യുഗങ്ങൾക്കെന്തേ
അച്ചടിപ്പൂവുകളോടിത്ര പ്രിയം
അനുഭവമിതാണെന്നറിഞ്ഞാലും
മരുഭൂമിയിലെ കള്ളിമുൾച്ചെടികൾക്കരികിലൂടെ
നടന്നാൽ മുള്ളുടക്കി വലിയും
വിരലുകൾ മാത്രമല്ല ഹൃദയവും മുറിയും..
അതിനിലാനിയെനിക്ക്
ഭൂമിയുടെ പനിനീർപ്പൂവുകൾ മതി..
അതിൽ ചായങ്ങളുണ്ടാവില്ല
കലർപ്പുണ്ടാവില്ല...
മരുഭൂമിയിലെ കള്ളിമുൾച്ചെടി
നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കാം....
നിനക്ക് വേണ്ടതുമതാണല്ലോ...

പനിനീർപ്പൂക്കളിങ്ങനെയെന്നു ഞാനറിഞ്ഞതേയില്ല


അതുപനിനീർപ്പൂക്കളെന്ന് നീ പറയുന്നു
പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു..
ഞാൻ കാണുമ്പോളവിടെ ചായമേറെതേച്ച്
പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുരുക്കിയ  കുറെ കൃത്രിമപ്പൂക്കളാണല്ലോ
നീ കാട്ടിയ പൂപ്പാത്രത്തിൽ കണ്ടത്
നല്ല ചുമപ്പ് നിറത്തിൽ...
അതിൽ നിന്നൊഴുകിയത്
രാസവസ്തുക്കളുടെ അധികഗന്ധവും....

നിന്നോടൊന്നുപറയാം
പനിനീർപ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധമൊഴുകും
ഉദ്യാനങ്ങളിലൂടെ മഞ്ഞുവീഴും
പ്രഭാതങ്ങളിൽ ഞാൻ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു
നീ കാട്ടിയ പൂപ്പാത്രത്തിൽ നിറച്ച
കൃത്രിമപനിനീർപ്പൂവിലതൊന്നും
ഞാൻ കണ്ടതേയില്ല
മലയിറങ്ങിവരുങ്ങുമ്പോൾ
കുറ്റിക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽ
കദളിപ്പൂവുകൾ കണ്ടിരുന്നു
അതിനൊരു നൈർമ്മല്യമുണ്ടായിരുന്നു
മനോഹാരിതയും
പനിനീർപ്പൂക്കളിങ്ങനെയെന്നു
ഞാനറിഞ്ഞതേയില്ല
നീപറയും വരെ....
അവിടെയാപൂപ്പാത്രത്തിൽ പ്ളാസ്റ്റിക്കുരുകിയ ഗന്ധം
ഇനിയുമാപ്പൂപ്പാത്രവുമായ് വന്നീയുദ്യാനങ്ങളിലെ
അകൃത്രിമപനീർപ്പൂദലങ്ങളെയില്ലായ്മചെയ്യരുത്....

Sunday, March 13, 2011

ഒരു കടൽതന്നെ വേണമിന്ന്


ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്തവയെ
മറക്കണമായിരുന്നു
മറക്കേണ്ടതിനുമൊരു രീതിയുണ്ട്
ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്..
വർഷങ്ങളോളമൊരാളെ
മഷിപ്പാടുകളിൽ മുക്കിയുണക്കി
കരിയിച്ചപ്പോൾ
ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതതായിരുന്നു..
ഇന്നും തുടരുന്നതതല്ലേ
പിന്നെ ഭൂമിയ്ക്ക് മാത്രമെന്തിനൊരു
വിലക്ക്...
തുടർന്നേക്കാം
തുടരാനൊരു കഥയില്ലാത്ത വിഷമം
മഷിപ്പാടുകൾക്കും
നിഴലുകൾക്കുമുണ്ടാവേണ്ടതില്ലല്ലോ..
ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്തവയെ
മറക്കേണ്ടതുണ്ട്
മഷിപ്പാടുകളുടെ രീതി തന്നെ തുടരാം
ഒരു തുള്ളിയിലതൊതുങ്ങില്ലല്ലോ..
അതിനെ കഴുകി മായ്ക്കാൻ
ഒരു കടൽതന്നെ വേണമിന്ന്..

വിരൽതൊട്ടൊടുക്കാം സ്വർണചിന്തുകൾ


 പണിപ്പുരയിലുലത്തീയിൽ
ഉരുകിയുരുകി വരുമ്പോൾ
മാറ്റുണ്ടാവുക സ്വർണത്തിനാവും
ഉമി കനലിലുരുകി കറുത്തിരുണ്ടിരിക്കും
അമാവാസിരാവുപോലെ
എത്രയുരച്ചാലുമത് സ്വർണമാവില്ല
ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ നിന്നെടുക്കും
പുസ്ത്കങ്ങളെയറിയാൻ
മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ടതില്ല
അങ്ങനെ മാറ്റിവച്ച
കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്
മോടിയേറിയ പുറംചട്ടയിട്ടവ..
ഒന്നുപറയാം
പുറം ചട്ടയിലെ പകിട്ട്
പുസ്തകങ്ങളുടെയുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പണിപ്പുരയിലെയുലത്തീയിൽ
ഉമിയുരുകട്ടെ...
സ്വർണചിന്തുകൾ വിരൽതൊട്ടൊടുക്കാം
പുറം ചട്ടകളിലൊതുങ്ങാത്ത
കാമ്പുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക്
കാതോർത്തിരിക്കാം....

പ്രണയമുഖങ്ങൾ


ഒരാളോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ
വേറൊരു സ്ത്രീയെ തേടിപ്പിടിച്ച്
പ്രദർശിപ്പിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന
പ്രണയം പ്രതികാരപ്രകടനപ്രണയം
ദേഷ്യം തോന്നുമ്പോൾ
പരിഭാഷയുടെ താളിൽ
സർപ്പങ്ങളെയും, നായ്ക്കളെയും
പിച്ചക്കാരെയും മേയാൻ വിടുന്ന
പരിഭാഷകന്റെ പ്രണയം
സംസ്ക്കാരരഹിതപ്രണയം
ഒരാളെയില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ
അയാളുടെ വീടതിക്രമിച്ച്
കയറി പിന്നെയൊളിക്യാമറയിൽ
പകർത്തിയൊടുവിൽ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൾക്കാരെകൂട്ടിയപമാനിക്കുന്ന
പ്രണയം ഭീരുക്കളുടെ പ്രണയം,
ബോളിവുഡ് കൊടും വില്ലന്മാരുടെ പ്രണയമെന്നും
അതിനെ വിളിക്കാം..
പ്രണയം പുഴയിലെ കയങ്ങൾപോലെയാവരുത്
പുഴ പോലെ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞുമൊഴുകരുത്
ബോളിവുഡ് മൂവിപോലെയൊരു
നാടകമാവരുത് പ്രണയം....
പ്രണയിക്കേണ്ടത്
മനുഷ്യന്മാരെപ്പോലെയാവണം
അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഹൃദയം..
പിന്നെ മനസ്സാക്ഷി..
രണ്ടുമില്ലാത്തവരുടെ
കൈയിലനേകം
പ്ലാസ്റ്റിക്ഹൃദയങ്ങളുണ്ടാവും..
പലർക്കുമേകാൻ
ആ പ്രണയത്തിന്റെ പേരന്താണാവോ???

Friday, March 11, 2011

പണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ലയിപ്പോൾപണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ലയിപ്പോൾ
പണ്ടൊക്കൊയെന്തിങ്ങനെയെന്നാലോചിച്ച്
ഒരു പാടു തീക്കനലുകൾ മനസ്സിലേയ്ക്കിട്ടിരുന്നു
ഇന്നങ്ങനെയല്ല
ഒരുകൂടയിലിങ്ങോട്ടെന്തിങ്കിലുമേകിയാൽ
രണ്ടുകൂടയിലങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാതിരുന്നാലെങ്ങനെ
അഥിതികളെ വെറുംകൈയാലെ
തിരികെയയ്ക്കാനാവില്ലല്ലോ
പൂക്കാലങ്ങളും, മഞ്ഞുതുള്ളികളും
നക്ഷത്രവിളക്കുകളും
ദൈവമെല്ലാവർക്കമായല്ലേ
സൃഷ്ടിചെയ്തത്
അതിനിടയിൽ രംഗമൊഴിയണമെന്നൊക്കെ
കല്പനയിടുന്ന അറിവില്ലാക്കൂട്ടത്തോടെന്തുപറയാൻ
സ്നേഹത്തെയൊക്കെ
കിലുങ്ങുന്ന പണസഞ്ചിയിലിട്ടു വിഭജിച്ചളന്ന്
പ്രകടനപത്രികയാക്കി
മഷിപുരട്ടി വിൽക്കുന്നവരുടെ
ചെറിയ ലോകമല്ലേയത്....
ഇപ്പോഴങ്ങനെ...
പണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ല
കുറെ നാൾ നടന്നതല്ലേ
തീയിലൂടെ, തീക്കനലിലൂടെ...
പൂക്കാലങ്ങളും, നക്ഷത്രങ്ങളും, ഋതുക്കളും വിരൽതുമ്പിലുരുമ്മിയരികിലിരിക്കുമ്പോൾ
ആ ചെറിയലോകത്തെയോർത്ത്
എന്തിനാകുലപ്പെടണം....

നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ


നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ
ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊന്നുപിഴച്ചു.
അമൃതിൽമുക്കിയ കൈ
ദൈവം ഭൂമിയുടെ ശിരസ്സിലേറ്റിയപ്പോൾ
നിനക്കാവശ്യം ഒരു കുപ്പിനീലമഷിയായിരുന്നു
അതെന്തിനെന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചപ്പോൾ
നീ പറഞ്ഞു
`എതിർക്കുന്നവരെയാക്രമിക്കാൻ'
ദൈവമതുകേട്ടുള്ളിൽ ചിരിച്ചു
പിന്നെ നിനക്ക് ദൈവമേകി
ഒരു പുഴ നിറയെ കരിനീലം
സന്തോഷം സഹിക്കാനാവാതെ
നീ നൃത്തമാടി
ഭൂമി എതിർദിശയിലായപ്പോളാനിറം
നീ ഭൂമിയിലേയ്ക്കുമിറ്റിച്ചു
കടുത്ത കരിവിഷം പോലെയുള്ള നിറം
അതൊന്നുകഴുകിവൃത്തിയാക്കാൻ
ഭൂമിയ്ക്ക് കുറെ മഴക്കാലങ്ങളിലൂടെ
നടക്കേണ്ടി വന്നു
ഭൂമിയുടെയിഷ്ടനിറം ഹരിതാഭയിൽ
മുങ്ങിയ പ്രപഞ്ചവർണമെന്നു
പോലും നിനക്കറിയില്ലല്ലോ
നിന്റെ കൈയിലെന്നുമൊഴുകുന്നതുനീലം
ഇടയ്ക്കിട തർജിമതാളിലും
കുറെ കടലാസിലും നീയതു
പൂശുന്നതുകാണുന്നു
നിനക്കഭിമാനിക്കാമതിൽ
ദൈവത്തോട് നീ ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ
നിറമല്ലേ
നിന്റെ കൈയിലും ശിരസ്സിലുമെല്ലാം
ആ നിറം തുള്ളിതുളുമ്പുന്നതു കാണുന്നവല്ലേ
ദൈവത്തോടെന്തേ നീയമൃതു ചോദിച്ചില്ല
അതിശയകരം..

Wednesday, March 9, 2011

INDIANS ARE POOR BUT INDIA IS NOT A POOR COUNTRY????“ Indians are poor but India is not a poor country”.
Says one of the swiss bank directors:
He says that

“280 lacs crore (280,00,000,000,0000) of Indian rupees is deposited in swiss banks
which can be used for ‘taxless’ budget for 30 yrs.
Can give 60 crore jobs to all Indians.
From any village to Delhi 4 lane roads.
Forever free supply to more than 500 social projects.
Every citizen can get monthly 2000/- for 60 yrs.
No need of world bank & IMF loan.
Think how our money is blocked by rich politicians.
We have full right against corrupt politicians.
Don’t forget IPL League Scams and CWGames 
Adarsh building Ghotala…..
2g spectrum telecommunication ghotala….

Interesting Swiss revelations and now we all know why India remains like this unnourished, underdeveloped and corrupt. We all are asked by this report to believe that we were all an ignorant lot on Swiss Bank Accounts. In one of his columns Chetan Bhagat wrote that in China a corrupt leader will be shot dead and his wife will receive a bill for that bullet. In Arab Nations punishment for such crimes is unbelievably brutal. India is a haven for any kind of crimes and you can get away from any kind of crimes here with influence and money power. Even people cheer you to venture in such  events and  you may even get undue publicity for such activities. A few even go to the extreme end of thinking when rewarded with such undeserved publicity that they have turned overnight heroes/heroins of this universe. And wherever they find a media camera they laugh aloud to show the world how smart they are in life.  We should appreciate their level of thinking about fame. Why to blame Swiss Bank Account Holders. They belong to a class called Who and Whos’ of India. According to Head Line News Cochin IPL is owned by relatives of Harshad Mehta who all got Swiss Bank Accounts.

Media wants to eradicate corruption in general and can that possible when people here apply a dab of perfume on their dear corrupts and throw a pair of shoes on their opponents. Well known writer Anita Nair writes; ‘if someone tries moral policing there no harm in sending pink chaddies’. A humble doubt: If she tries moral policing on others can we send her also one pink chaddi.

Indian Judiciary is not biased, rules and regulations are not biased, sections are not biased but the people who implement and enforce rules are biased, corrupt and worse than those who got Swiss Bank Accounts. Majority of Indians are poor to understand that.

ENOUGH… do not try to preach when you can’t practice what you preach.

ENOUGH…. We have seen walls overloaded with pasted placards of bias and prejudice and we do not have time to fight with those people who acquire fame through corruption and scams. Also we do not have any desire to fit in their frame chart of undeserved fame.

Friday, March 4, 2011

ചായക്കൂടകളിൽ ഞങ്ങൾക്കും നിറയ്ക്കാനറിയാം വർണ്ണങ്ങൾ


 ഇനി നമുക്കങ്ങനെതന്നെയങ്ങ്
നീങ്ങാം
ചുറ്റിലും നീയൊഴുക്കി കരിനീലം
ഇനി ചുവപ്പുനിറമുള്ള പലേ അപഹാസ്യ
വസ്തുക്കളെയും ഞങ്ങൾ തിരയാം..
കടലിൽ നീയൊഴുക്കിയോരുഗ്രവിഷം
കൈലാസം കൈയിലേറ്റി
ഇനിയുള്ളവിഷവും നിനക്ക്
മൗനത്തിലുറയിട്ട് വയ്ക്കാം
ഇടക്കാലാശ്വാസമായുപയോഗിക്കാം
പിന്നെയൊരാൾക്കൂട്ടവുമായ്
വന്നെഴുതി നിറയ്ക്കാമിനിയും
കല്പനകൾ
പലേ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്നൊഴുകും
അനുഷ്ഠാനകഥകൾ
അതിനിന്നുമൊരു കുറവുമുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ
അതിനാലിനി കൂടുതലെഴുതി
വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല
ഒന്നുപറയാമിനിയും
ചായക്കൂടകളിൽ ഞങ്ങൾക്കും
നിറയ്ക്കാനറിയാം വർണ്ണങ്ങൾ
പ്രത്യേകരീതിയിൽ,
പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ..

REVERSE GEAR


(Dedicated to someone taught this kind of unique technique) .

When you smear blue on others
see what red can give you
What more you need in red??
Unique I know you agree...
Wow.....Thursday, March 3, 2011

ARE WE LIKE THIS IN INCREDIBLE INDIA????


Have you ever seen a country like this; if not read the following interesting facts about our country and try to understand what for we got freedom. Our leaders have only time to talk about Libya, Tunisia, Afghanistan, Egypt and Pakistan apart from grabbing tax payers’ hard earned money in all possible ways to have a comfortable life. They do not have time for India or its poor or to think how corrupt their own country is. Their main worry in  life is of the disorders of other nations. Let them first show better examples in life and to the people instead of talking about other countries of this world. When they can’t do anything for their own country how can they go and reform other nations.

PART ONE:

Mail Today – Thu, Mar 3, 2011 11:46 AM IST
MLA Jaunpuria’s daughter married Congress leader Kanwar Tanwar’s son, fireworks flew &so did the oohs &aahs on the father of the bride’s gift, a five- seater helicopter, to the groom.
Gifting cars, even expensive ones, to the daughter on her wedding is passé. It’s choppers that are in, if you have the moolah to dish out.

Two politicos proved they had the money on Tuesday as they wed their daughter and son in the Capital in a lavish ceremony that is estimated to have cost Rs 250 crore

PART TWO


Poverty is widespread in India, with the nation estimated to have a third of the world's poor. According to a 2005 World Bank estimate, 41% of India falls below the international poverty line of US$ 1.25 a day (PPP, in nominal terms 21.6 a day in urban areas and 14.3 in rural areas); having reduced from 60% in 1981

According to the criterion used by the Planning Commission of India 27.5% of the population was living below the poverty line in 2004–2005, down from 51.3% in 1977–1978, and 36% in 1993-1994. A study by the Oxford Poverty and Human Development Initiative using a Multi-dimensional Poverty Index (MPI) found that there were 645 million[3] poor living under the MPI in India, 421 million of whom are concentrated in eight North India and East India states of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. This number is higher than the 410 million poor living in the 26 poorest African nations.

Estimates by NCAER (National Council of Applied Economic Research), show that 48% of the Indian households earn more than 90,000 (US$1,953) annually (or more than US$3 PPP per person). According to NCAER, in 2009, of the 222 million households in India, the absolutely poor households (annual incomes below 45,000) accounted for only 15.6 % of them or about 35 million (about 200 million Indians). Another 80 million households are in income levels of 45,000-90,000 per year.

Since the 1950s, the Indian government and non-governmental organizations have initiated several programs to alleviate poverty, including subsidizing food and other necessities, increased access to loans, improving agricultural techniques and price supports, and promoting education and family planning. These measures have helped eliminate famines, cut absolute poverty levels by more than half, and reduced illiteracy and malnutrition

However, according to the latest NCAER estimates, in 2009, only 15.6% of the households or 200 million people, had income levels less than 45,000 annually(US$ 1.4 PPP per person)[10].On the other hand, the Planning Commission of India uses its own criteria and has estimated that 27.5% of the population was living below the poverty line in 2004–2005, down from 51.3% in 1977–1978, and 36% in 1993-1994[2]. The source for this was the 61st round of the National Sample Survey (NSS) and the criterion used was monthly per capita consumption expenditure below 356.35 for rural areas and 538.60 for urban areas. 75% of the poor are in rural areas, most of them are daily wagers, self-employed householders and landless labourers.

Although the Indian economy has grown steadily over the last two decades, its growth has been uneven when comparing different social groups, economic groups, geographic regions, and rural and urban areas. Between 1999 and 2008, the annualized growth rates for Gujarat (8.8%), Haryana (8.7%), or Delhi (7.4%) were much higher than for Bihar (5.1%), Uttar Pradesh (4.4%), or Madhya Pradesh (3.5%). Poverty rates in rural Orissa (43%) and rural Bihar (41%) are among the world's most extreme A study by the Oxford Poverty and Human Development Initiative using a Multi-dimensional Poverty Index (MPI) found that there were 645 million[14] poor living under the MPI in India, 421 million of whom are concentrated in Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. This number is higher than the 410 million poor living in the 26 poorest African nations.